Påven: Därför lyfte jag exkommuniseringarna för Lefvebvristerna.

Under onsdagens audiens kommenterade påven Benedikt XVI varför han gått Lefvebvristerna till mötes. Han hänvisade att han som påve är bärare av enhetens ämbete, vilket ställer särskilda krav på honom som Petri efterföljare, och det var i denna anda han lyft exkommuniceringarna. Påven fortsatte: "Jag har utfört denna handling av faderlig barmhärtighet på grund av att dessa prelater gång på gång har framfört sitt stora lidande över den belägenhet de befunnit sig i". Jag förlitar mig på, sade påven, att med utgångspunkt från dennna min gest, så kommer de att anstränga sig för att ta de nödvändiga stegen för att uppnå full gemenskap med Kyrkan, och ge vittnesbörd om sann trohet och fullt erkännade åt läroämbetet, påvens auktoritet och åt Andra Vatikankonciliet.

Efter denna passus i sitt tal började han omedelbart reflektera över Förintelsen: "I dessa dagar då vi minns Shoa, så går mina tankar till de intryck  jag tagit in under mina upprepade besök i Auschwitz, ett av koncentrationslägren där den brutala massakern på milliontals judar utfördes, oskyldiga offer för blint hat av ras och religion... "I samband med att jag med djup känsla förnyar min fullständiga och odiskutabla solidaritet med våra bröder som mottagit det första Förbundet, så hoppas jag att minnet av Shoa [den hebreiska benämningen på Förintelsen, övers. anm.] får mänskligheten att reflektera över ondskans oberäknerliga kraft när den erövrar människornas hjärtan".
I bön uttryckte påven att Förintelsen må vara en varning för alla: "Må Shoa lära speciellt, lika mycket de äldre generationerna som de yngre, att bara den mödosamma vägen av lyssnande och dialog, kärlek och förlåtelse, leder världens folk, kulturer och religioner till ett möte i fred och broderskap i världen. Må våldet aldrig mer förnedra människans värdighet!" Läs mera...

SvD Dagen DN
Published 2009-1-31 15:24 by Bengt Malmgren