Kardinal Kasper diskuterar exkommuniceringarna och judisk-katolska relationer.

I en intervju med Vatikanradion säger Kardinal Walter Kasper, president för Påvliga rådet för kristen enhet att dialogen med judarna skall fortsätta vilket är i båda sidors intresse. Undanröjandet av exkommuniceringarna för de fyra biskoparna var en händelse som skall ses helt separerat från att en av dem förnekat existensen av gaskamrar och förminskat omfattningen av Förintelsen.

"vi måste skilja mellan två aspekter på saken, säger Kardinal Kasper. "En aspekt är själva upphävandet av exkommuniceringarna av de fyra biskoparna.. Detta betyder inte att vi redan är i full gemenskap med dem; det är första steget i att undanröja de juridiska och psykologiska hinder för dialog som föreligger på flera punkter. Detta kommer inte att bli en lätt dialog, men vi är villiga att fortsätta. Vår byrå arbetar för att främja Kyrkans enhet, och därför också enheten med denna sammanslutning."

Kardinalen fortsätter: "Och det var en sorgesam och oturlig coincidens med intervjun med biskop Williamson. Katolska kyrkan håller självklart inte med om hans påståenden. Vi kan bara ta avstånd från hans påstående och brödraskapet (SSPX) har också distanserat sig från detta påstående. Så vi måste skilja mellan dessa två saker och inte blanda samman dem. Min vision, mitt hopp är att också vära judiska partners kommer att förstå att detta är ett olyckligt sammanträffande av två saker som absolut ingenting har med varandra att göra. Och (vår dialog) borde fortsätta för det bästa intresset för båda parter. Läs mera...

Published 2009-1-29 19:54 by Bengt Malmgren

Comments

den 30 januari 2009 17:56 by Paul

# re: Kardinal Kasper diskuterar exkommuniceringarna och judisk-katolska relationer.

Finns det freudianska felskrivningar? I vart fall är det måhända inte helt fel att beskriva undanröjandet av exkommuniceringarna som en "hädelse"; men var det avsiktligt?

den 1 februari 2009 19:45 by Bengt Malmgren

# re: Kardinal Kasper diskuterar exkommuniceringarna och judisk-katolska relationer.

Händelse skall det givetvis vara. Det är nu rättat.