Vatikanen på YouTube

Vatikanen finns nu på YouTube. Du kan se videoupptagningar med nya teman varje dag, audienser med påven och annat..

Kanalen är upplagd så att man tar till vara internet-mediets kapacitet att kommunicera. Från Vatikanens sida vill man också ha kontroll över den bild som ges av påven, eftersom påven förekommer i så många andra sammanhang på olika internet siter - med eller utan Vatikanens tillåtelse, och ibland används material med påven av grupper fientligt inställda till kyrkan. Kanalen finns på engelska, spanska, tyska och italienska. Kanalen lanseras samma dag som Vatikanen offentliggjorde påven Benedikts budskap inför media-dagen som hålls 24 maj. I den texten fokuserar påven på den potentiella kraften i de nya kommunikationsteknologin och hur denna kan användas i evangeliets tjänst.

Published 2009-1-23 23:05 by Bengt Malmgren