Pius X:s prästbrödraskap, SSPX inte en del av Katolska kyrkan.

I TV´s Uppdrag granskning presenteras SSPX, en extrem organisation som menar sig representera den historiskt riktiga katolska kyrkan och att dagens katolska kyrka har avfallit. Med anledning av TV-programmet presenteras frågor och svar om brödraskapet på Katolska kyrkans hemsida. Grundaren Lefebvre är exkommunicerad och får inte verka inom Katolska kyrkan. Avgörande för att SSPX inte kan accepteras som en inom-katolsk rörelse är att sällskapet inte  accepterar de förändringar som skett efter Andra Vatikankonciliet, inte ekumeniken och inte den av Katolska kyrkan fastställda mässordningen från 1969.

Ett oroväckande drag hos sällskapet som avslöjas i TV-programmet är att flera av dess anhängare är engagerade inom nazism och antisemitism. SSPX:s grundare i Sverige, Jonas de Geer, är enligt Uppdrag granskning en av Sveriges mest profilerade högerextremister och var huvudtalare på nazistfesten Nordiska festivalen. När programmet besöker prästseminariet i Tyskland förnekar en av rörelsens högsta ledare, en av de fyra biskoparna, Richard Williamson,  att Förintelsen har ägt rum och hävdar att det inte funnits några gaskammare under andra världskriget. Uttalandet är anmärkningsvärt, eftersom det bryter mot tysk lag.

Fotnot: Marcel Lefebvre (1905-1991) är numera död.

Published 2009-1-21 7:31 by Bengt Malmgren

Comments

den 21 januari 2009 12:58 by Claes

# re: Pius X:s prästbrödraskap, SSPX inte en del av Katolska kyrkan.

Jag tror man som kristen behöver vara försiktig med att döma SSPX baserat på SVT:s vinklade "fakta" och dessutom innan man sett TV-programmet.

Nedan finns tyska SSPX:s reaktion på programmet tillgänglig på svenska.

(Enligt uppgift från Uppdrag Gransknings redaktör kommer engelska SSPX:s distriktssuperior Fr.Paul Morgan i anständighetens namn att beredas tillfälle att försvara sin svenska verksamhet i en 10 min oklippt intervju i nästa veckas Uppdrag Granskning. Man ser med spänning fram mot detta, samtidigt som man finner de gudlösa SVT-journalisternas drev mot bibeltrogna kristna minst sagt obehagligt.)

Pax et bonum/ Claes

—————————————————-

Ställningstagande

Prästbrödraskapet S:t Pius X:s distriktssuperior i Tyskland, pater Franz Schmidberger, fastslår med anledning av den ryktesskadande artikeln i Der Spiegel Nr. 4 / 2009, S. 32-33: Problem für den Papst (= Problem för påven) följande:

1. Utsagan att våra dagars judar skulle bära på sina fäders skuld måste begränsas till de judar, som godkänner dödandet av Jesus Kristus. Uppgiften är i den citerade generaliseringen oriktig.

2. Även för dagens judar är den människoblivne Guden, Jesus Kristus, återlösaren och den enda vägen till frälsning: “Jag är vägen, sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh. 14:6). Det finns för dem ingen separat frälsningsväg. Därför uppmanar redan den helige Petrus, den förste påven, en jude, sina åhörare att omvända sig och låta döpa sig i Jesu Kristi namn (jfr Apg 2:38). Här finner vi Kyrkans alla århundraden igenom oföränderliga lära.

3. Vår Herre Jesus Kristus är till sin mänskliga natur jude, hans högtheliga Moder är judinna, alla apostlar är judar. Redan av den anledningen kan ingen uppriktig kristen vara antisemit.

4. Vi känner inte till den intervju, som biskop Williamson gav för den svenska televisionen. Så snart den kommit oss tillhanda, kommer vi att granska den och dessutom även inhämta advokatråd. Det är klart, att för yttranden, sådana som biskop Williamson, efter vad man påstår, har gjort, är endast upphovsmannen själv ansvarig, liksom att dessa inte återspeglar Prästbrödraskapet S:t Pius X:s hållning. För övrigt har redan påven Pius XI i encyklikan “Mit brennender Sorge” varnat för den gudlösa naziregimen och dess förbrytelser.

Frågan om judarna är på intet vis ett dagligt tema för vårt brödraskap. Dess omsorg gäller själarnas frälsning, i motsats till vad Spiegelartikeln på ett orättvist och vilsledande sätt låter påskina.

Stuttgart den 20 januari 2009

Pater Franz Schmidberger, distriktssuperior

Hittat på www.fsspx.info/.../news.php

den 21 januari 2009 23:26 by Bengt Malmgren

# re: Pius X:s prästbrödraskap, SSPX inte en del av Katolska kyrkan.

Se ytterligare kommentarer på Bengts blogg.