F Raniero Cantalamessa till Stockholm i april.

OAS-rörelsen anordnar en konferens i Katarina kyrka, Stockholm den  30 april - 1 maj 2009. Bland huvudtalarna finns f. Raniero Cantalamessa från Rom, påvens predikant och en av de ledande inom den karismatiska förnyelsen världen över. F Cantalamessa har varit i Sverige flera gånger tidigare och är en uppskattad föreläsare både för katoliker och protestanter. Sist medverkade han på OAS-rörelsens sommarmöte i Borås 2008.

Mera...

Read the complete post at http://www.isidor.se/kks/Nyheter/tabid/397/EntryId/34/F-Raniero-Cantalamessa-till-Stockholm-i-april.aspx

Published 2009-1-18 16:08 by KKS nytt