Biskop Anders: Statsministern tycks ha beröringsskräck för religion.

Statsminister Fredrik Reinfeldt har systematiskt vägrat träffa representanter för Sveriges Kristna råd och andra religioner. I samband med utredningen om samkönade äktenskap har Sveriges kristna rd (SKR) vid flera tillfällen begärt att få träffa statsministern. Det första beskedet var att SKR skulle återkomma med judiska och muslimska företrädare för att det skulle vara aktuellt med en träff. När man återkom, de tre religionerna tillsammans så nekade ändå statsministern att träffa dem. Biskop Anders Arborelius är mycket förvnad. - Jag tycker mig kunna märka att det måste finnas en beröringsskräck när det gäller religion, säger han till Världen Idag. Inte ens i det före detta Sovjetblocket hade man den här reserverade hållningen och en så avvaktande inställning. Även om man har olika uppfattning i olika frågor brukar man ju i alla fall kunna sitta i möblerade3 rum med varandra. Det är obegripligt för mig, säger biskopen och fortsätter: I ett pluarlistiskt samhälle, även om man inte har samma uppfattning, ska man försöka hitta de här möjligheterna att träffas och föra en dialog. Det är ju en förutsättning för att det pluralistiska samhället skall kunna fungera.  (Källa: Världen Idag)

Comments

den 16 januari 2009 23:25 by Lars Flemström

# re: Biskop Anders: Statsministern tycks ha beröringsskräck för religion.

Såvitt jag har förstått kommer Katolska kyrkan absolut inte att medverka till några homoäktenskap. Och då finns det väl inget att samtala om?

Å andra sidan har regeringen inte lagt fram något förslag om könsneutrala äktenskap. Och då finns det väl inget att samtala om?

Migt veterligt finns inget stöd i Riksdagen för några förändringar i Katolska kyrkans vigselrätt. Och då finns det väl inget att samtala om?

Men Katolska kyrkan har kanske synpunkter på hur de 99% av Sveriges befolkning, som inte är medlemmar, ska leva?