januari 2009 - Posts

Under onsdagens audiens kommenterade påven Benedikt XVI varför han gått Lefvebvristerna till mötes. Han hänvisade att han som påve är bärare av enhetens ämbete, vilket ställer särskilda krav på honom som Petri efterföljare, och det var i denna anda han lyft exkommuniceringarna. Påven fortsatte: "Jag har utfört denna handling av faderlig barmhärtighet på grund av att dessa prelater gång på gång har framfört sitt stora lidande över den belägenhet de befunnit sig i". Jag förlitar mig på, sade påven, att med utgångspunkt från dennna min gest, så kommer de att anstränga sig för att ta de nödvändiga stegen för att uppnå full gemenskap med Kyrkan, och ge vittnesbörd om sann trohet och fullt erkännade åt läroämbetet, påvens auktoritet och åt Andra Vatikankonciliet.

Efter denna passus i sitt tal började han omedelbart reflektera över Förintelsen: "I dessa dagar då vi minns Shoa, så går mina tankar till de intryck  jag tagit in under mina upprepade besök i Auschwitz, ett av koncentrationslägren där den brutala massakern på milliontals judar utfördes, oskyldiga offer för blint hat av ras och religion... "I samband med att jag med djup känsla förnyar min fullständiga och odiskutabla solidaritet med våra bröder som mottagit det första Förbundet, så hoppas jag att minnet av Shoa [den hebreiska benämningen på Förintelsen, övers. anm.] får mänskligheten att reflektera över ondskans oberäknerliga kraft när den erövrar människornas hjärtan".
I bön uttryckte påven att Förintelsen må vara en varning för alla: "Må Shoa lära speciellt, lika mycket de äldre generationerna som de yngre, att bara den mödosamma vägen av lyssnande och dialog, kärlek och förlåtelse, leder världens folk, kulturer och religioner till ett möte i fred och broderskap i världen. Må våldet aldrig mer förnedra människans värdighet!" Läs mera...

SvD Dagen DN

F Federico Lombardi SJ, Vatikanens talesman fördömer förnekelse av Förintelsen, och säger att det är särskilt allvarligt när sådant kommer från en biskop. - Det är moraliskt en ännu värre sak när en präst eller biskop förnekar Förintelsen och nazisternas utsläckande av milliontals judiska liv, oavsett om han är i gemenskap med Kyrkan eller inte säger han.

I ett TV-program i Vatikanens TV kritiserade f Lombardi påståendena av biskop Richard Williamson som förnekat omfattningen av Förintelsen och att gaskammmare aldrig använts för att döda judar under Andra världskriget. Eftersom biskop Williamson var en av de fyra prelater från SSPX vars exkommunicering lyftes av påven Benedikt XVI förra lördagen, så utlöste detta starka protester bland judiska ledare.

F Lombardi citerade påven från onsdagens allmänna audiens där han sade att han hoppades att "minnet av Shoa [den hebreiska benämningen på Förintelsen, övers. anm.] får mänskligheten att reflektera över ondskans oberäknerliga kraft när den erövrar människornas hjärtan."  Påven varnade alla för att förtränga, förneka och förminska vad som skett, och framhöll vikten att ta i beaktande de dramatiska samvetsfrågor som dessa händelser planterar i varje person och varje troende. "Denna fruktansvärda manifestation av ondskans makt utmanar vår tro på Guds existens", sade han och citerade Benedikt XVI´s tal vid besöket i Auschwitz 2006. Påven citerade då psalmistens ord från Psaltaren där Gud beskrivs som tyst och frånvarande.

F Lombardi fortsatte: "Inför detta dubbla mysterium - ondskans fruktansvärda makt och den synbara frånvaron av Gud - så är den kristna trons enda svar Guds Sons lidande... Detta tillhör de mest grundläggande ödesfrågorna för mänskligheten och de troende som rör världen och historien. Vi kan inte och skall inte undvika dem, ännu mindre förneka dem. Vår tro skulle i så fall bli bedräglig och tom... De som förnekar Förintelsen vet ingenting om Guds mysterium och ingenting om Kristi kors. Det är särskilt allvarligt när förnekande kommer från en präst eller biskop, d.v.s. någon som verkligen skall tjäna Kristus, det spelar ingen roll om han är i gemenskap med Katolska kyrkan eller inte."  Läs mera...

Samtidigt kommer rapporter att fler präster från SPPX har uttalat sig i samma riktning som biskop Williamson. En italiensk präst,  F. Floriano Abrahamowicz har uttryckt tankar som förminskar betydelsen av Förintelsen.

SvD Dagen I en intervju med Vatikanradion säger Kardinal Walter Kasper, president för Påvliga rådet för kristen enhet att dialogen med judarna skall fortsätta vilket är i båda sidors intresse. Undanröjandet av exkommuniceringarna för de fyra biskoparna var en händelse som skall ses helt separerat från att en av dem förnekat existensen av gaskamrar och förminskat omfattningen av Förintelsen.

"vi måste skilja mellan två aspekter på saken, säger Kardinal Kasper. "En aspekt är själva upphävandet av exkommuniceringarna av de fyra biskoparna.. Detta betyder inte att vi redan är i full gemenskap med dem; det är första steget i att undanröja de juridiska och psykologiska hinder för dialog som föreligger på flera punkter. Detta kommer inte att bli en lätt dialog, men vi är villiga att fortsätta. Vår byrå arbetar för att främja Kyrkans enhet, och därför också enheten med denna sammanslutning."

Kardinalen fortsätter: "Och det var en sorgesam och oturlig coincidens med intervjun med biskop Williamson. Katolska kyrkan håller självklart inte med om hans påståenden. Vi kan bara ta avstånd från hans påstående och brödraskapet (SSPX) har också distanserat sig från detta påstående. Så vi måste skilja mellan dessa två saker och inte blanda samman dem. Min vision, mitt hopp är att också vära judiska partners kommer att förstå att detta är ett olyckligt sammanträffande av två saker som absolut ingenting har med varandra att göra. Och (vår dialog) borde fortsätta för det bästa intresset för båda parter. Läs mera...


(YouTube)

Bland många katoliker i Sverige väckte beskedet från påven stor förvåning. Per Beskow, docent i religionshistoria, säger till Dagen att han först blev chockad men sedan lugnat sig då han efter att ha analyserat situationen kunnat konstatera att egentligen är det inget som har hänt, förutom att påven har kommit med ett utspel som spridit en massa oro runt om i världen alldeles i onödan. Att bannlysningen hävs innebär inte något närmande mellan Katolska kyrkan och SSPX, anser Per Beskow och han tror inte att SSPX någonsin kommer att bli en del av Katolska kyrkan. "Påven gjorde det här för att komma till tals med dem, men det var inte särskilt klyftigt. Han kommer ingenstans med dem", säger han och fortsätter: "Tackbrevet från Fellay hade en nog så arrogant ton och Williamson har sagt att han inte kan tänka sig någon försoning, han är fullkomligt oböjlig".
Per Beskow konstaterar att det var en otrolig tajming att programmet sändes bara några dagar innan påven offentliggjorde sitt beslut. - Jag vet inte om det var Gud eller fan bakom det? säger han. Läs mera...

Posted by Bengt Malmgren | with no comments
Sorterad under: , ,

SSPX ledare biskop Fellay har i ett brev daterat 27 januari beklagat biskop Williamsons hitorierevisionistiska uttalande om förintelsen i den svenska TV-intervjun. Brevet innehåller i sak inget avståndstagande från innehållet i Williamsons uttalanden, endast att det inte faller inom en biskops mandat att uttala sig om sådant. Han ber påven om om förlåtelse för att uttalandet orsakat "dramatiska konsekvenser" och att det var "oklokt" och har skadat SSPX rykte. Biskop Williamson  förbjuds nu att uttala sig i "dessa politiska och historiska frågor". Av uttalandet framgår att biskop Williamson har fullt förtroende att fortsätta att verka som biskop inom SSPX.

I brevet sägs bl.a.:  "With great sadness we acknowledge the extent to which the violation of this mandate has damaged our mission.... I have prohibited him, until further notice, from speaking publicly on these political and historical questions... We ask for the forgiveness of the Supreme Pontiff, and of all people of good will, for the dramatic consequences of this act.
As we recognize how imprudent the statements were, we affirm with sadness that they have directly affected our fraternity by discrediting our mission. This is not acceptable, and we declare that we will continue preaching Catholic doctrine and administering the sacraments of grace of our Lord Jesus Christ"
. Läs mera...

Vatikanen meddelar idag i sin dagliga bulletin att påven Benedikt XVI genom ett dekret daterat 21 januari 2009 hävt den tidigare exkommuniceringen av 4 biskopar tillhörande SSPX,  Pius X brödraskap. Det gäller biskoparna Bernard Fellay (superior i SSPX), Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson, och Alfonso de Galarreta.

Enligt dekretet hävs exkommuniceringen som ett svar på vädjan från SSPX-biskoparna och i en strävan mot kärlekens enhet i den universella kyrkan och att försöka övervinna splittringens skandal. Av dekretet framgår också att ytterligare steg krävs för att fullständig förlikning med SSPX skall kunna ske.

Påven Benedikt var rörd av den andliga nöd som SSPX-biskoparna röjde i sitt brev i juli 2008, där de återupprepade sin vädjan om att exkommuniceringen skulle hävas. Påven har också tagit intryck av de traditionalistiska biskoparnas beslutsamhet att fördjupa de nödvändiga samtalen med den Heliga Stolen i de öppna frågor där schism fortfarande råder ("deepen the necessary discussions with the Authority of the Holy See in the still open matters").  Läs mera...

Vatikanen finns nu på YouTube. Du kan se videoupptagningar med nya teman varje dag, audienser med påven och annat..

Kanalen är upplagd så att man tar till vara internet-mediets kapacitet att kommunicera. Från Vatikanens sida vill man också ha kontroll över den bild som ges av påven, eftersom påven förekommer i så många andra sammanhang på olika internet siter - med eller utan Vatikanens tillåtelse, och ibland används material med påven av grupper fientligt inställda till kyrkan. Kanalen finns på engelska, spanska, tyska och italienska. Kanalen lanseras samma dag som Vatikanen offentliggjorde påven Benedikts budskap inför media-dagen som hålls 24 maj. I den texten fokuserar påven på den potentiella kraften i de nya kommunikationsteknologin och hur denna kan användas i evangeliets tjänst.

Gert Gelotte och Maria Hasselgren intervjuades i TV´s morgonprogram. Länk till videofil.

I TV´s Uppdrag granskning presenteras SSPX, en extrem organisation som menar sig representera den historiskt riktiga katolska kyrkan och att dagens katolska kyrka har avfallit. Med anledning av TV-programmet presenteras frågor och svar om brödraskapet på Katolska kyrkans hemsida. Grundaren Lefebvre är exkommunicerad och får inte verka inom Katolska kyrkan. Avgörande för att SSPX inte kan accepteras som en inom-katolsk rörelse är att sällskapet inte  accepterar de förändringar som skett efter Andra Vatikankonciliet, inte ekumeniken och inte den av Katolska kyrkan fastställda mässordningen från 1969.

Ett oroväckande drag hos sällskapet som avslöjas i TV-programmet är att flera av dess anhängare är engagerade inom nazism och antisemitism. SSPX:s grundare i Sverige, Jonas de Geer, är enligt Uppdrag granskning en av Sveriges mest profilerade högerextremister och var huvudtalare på nazistfesten Nordiska festivalen. När programmet besöker prästseminariet i Tyskland förnekar en av rörelsens högsta ledare, en av de fyra biskoparna, Richard Williamson,  att Förintelsen har ägt rum och hävdar att det inte funnits några gaskammare under andra världskriget. Uttalandet är anmärkningsvärt, eftersom det bryter mot tysk lag.

Fotnot: Marcel Lefebvre (1905-1991) är numera död.

OAS-rörelsen anordnar en konferens i Katarina kyrka, Stockholm den  30 april - 1 maj 2009. Bland huvudtalarna finns f. Raniero Cantalamessa från Rom, påvens predikant och en av de ledande inom den karismatiska förnyelsen världen över. F Cantalamessa har varit i Sverige flera gånger tidigare och är en uppskattad föreläsare både för katoliker och protestanter. Sist medverkade han på OAS-rörelsens sommarmöte i Borås 2008.

Mera...

Statsminister Fredrik Reinfeldt har systematiskt vägrat träffa representanter för Sveriges Kristna råd och andra religioner. I samband med utredningen om samkönade äktenskap har Sveriges kristna rd (SKR) vid flera tillfällen begärt att få träffa statsministern. Det första beskedet var att SKR skulle återkomma med judiska och muslimska företrädare för att det skulle vara aktuellt med en träff. När man återkom, de tre religionerna tillsammans så nekade ändå statsministern att träffa dem. Biskop Anders Arborelius är mycket förvnad. - Jag tycker mig kunna märka att det måste finnas en beröringsskräck när det gäller religion, säger han till Världen Idag. Inte ens i det före detta Sovjetblocket hade man den här reserverade hållningen och en så avvaktande inställning. Även om man har olika uppfattning i olika frågor brukar man ju i alla fall kunna sitta i möblerade3 rum med varandra. Det är obegripligt för mig, säger biskopen och fortsätter: I ett pluarlistiskt samhälle, även om man inte har samma uppfattning, ska man försöka hitta de här möjligheterna att träffas och föra en dialog. Det är ju en förutsättning för att det pluralistiska samhället skall kunna fungera.  (Källa: Världen Idag)

 

Prästen Carl-Erik Sahlberg och diakonissan Inga Pagréus får medalj av kungen för sina insatser i S:ta Clara kyrkas sociala arbete. Medaljerna kommer att överlämnas på Stockholms slott den 28 januari av kung Carl XVI.  Medaljörerna har gjort sig kända för sitt starka engagemang för människor på samhällets skuggsida. Det diakonala arbete som S:ta Clara kyrka bedriver genom föreningen S:ta Clara kyrkas vänner och som dagligen når tusentals människor har väckt bred respekt i stora delar av samhället. I Inga Pagréus arbete ingår hembesök och sjukbesök liksom akutdiakoni bland hemlösa, drogmissbrukare och prostituerade. Inriktningen att framför allt sikta in sig på samhällets "tilltufsade" är en medveten strategi, säger Carl-Erik Sahlberg. Hans inställning kan sammanfattas ungefär så här: Den kyrka som sträcker sig ut mot de svaga når också de höga. Den kyrka som sträcker sig mot de höga når ingen. Carl-Erik Sahlberg firade nyligen sitt 40-årsjubileum som präst. Läs mera...

Böneveckan för kristen enhet 18-25 januari inleds nu på söndag. Årets tema är från Hes 37:17För samman dem så att de blir en enda stav i din hand." Kyrkornas världsråd tillsammans med påvliga kommissionen för kristen enhet har planerat delteman för varje dag under veckan. Läs mera...

Fler poster Nästa sida »