Biskop Anders får stöd på DN´s ledarsida.

 Dagen efter att biskop Anders Arborelius tillsammans med tre andra kyrkoledare i en debattartikel i SvD gett sitt stöd åt en lösning med civiläktenskap för i linje med det förslag som nyligen lagts av kd-ledaren Göran Hägglund, så ger DN detta förslag sitt stöd. I dagens huvudledare skriver man:

I helgen kom Göran Hägglund in på spåret civiläktenskap. Och i gårdagens Svenska Dagbladet skrev socialdemokraternas Morgan Johansson tillsammans med företrädare för katolska kyrkan och tre stora frikyrkor samt Humanisternas förbundsordförande att lösningen heter just civiläktenskap. Sedan får religiösa samfund utföra de välsignelser som är förenliga med deras respektive trosuppfattning. Detta borde för länge sedan ha varit den givna lösningen. Den lämnar trosfriden orörd och den gör skillnaden mellan stat och kyrka/samfund klar... När nu både opposition och det avvikande partiet - kristdemokraterna ser den modell som DN länge förespråkat som lösningen borde frågan om homosexuellas äktenskap vara löst.

 

Comments

den 4 november 2008 09:32 by helhetstänkare

# re: Biskop Anders får stöd på DN´s ledarsida.

Är detta svar på frågan om det finns skapare, bärare, Gud eller inte.

Var det så här enkelt att lösa problemet ?

Blir av med en av samhällets byggstenar - vad är det för bra?

Kan sex ersätta religionen ?