Biskop Anders med andra kyrkoledare och Christer Sturmark skriver om äktenskapet.

SvD´s Brännpunkt skriver idag Biskop Anders Arborelius, Katolska kyrkan en debattartikel tillsammans med Sten-Gunnar Hedin, talesman för Pingströrelsen, Karin Wiborn, missionsföreståndare Svenska Baptistsamfundet, Göran Zettergren, missionsföreståndare Svenska Missionskyrkan, Christer Sturmark, ordförande förbundet Humanisterna samt Morgan Johansson, tidigare folkhälso- och socialtjänstminister att en vigselrätt somförbehålls staten (obligatorisk civilrättslig registrering) är den enda rimliga utvägen om man vill hitta en lagstiftning som visar respekt både för religiös tro, individuell frihet och det sekulära samhället:

"I debatten beskrivs ofta detta som en svartvit fråga. Man är antingen för eller mot samkönade äktenskap, för eller emot nuvarande äktenskapsbegrepp. Vi menar att detta är olyckligt. Vi som skriver denna artikel har väldigt olika utgångspunkter. Några menar att äktenskapet är instiftat av Gud och förbehållet en man och en kvinna. Andra anser att äktenskapet är en kulturell tradition och samtidigt en juridisk reglering som måste ta sin utgångspunkt i principen om likabehandling och vara sekulär till alla delar. Vi kan ändå enas om att frågan borde lösas med bibehållen respekt för varandras hållning."

En obligatorisk civilrättslig registrering är också ett starkt ställningstagande för en sekulär stat där religiös tro eller livsåskådning inte styr de juridiska regelverken, där kulturella sedvanor inte sammanblandas med civilrättsliga regleringar och där de tillåts vara två olika sidor av samma mynt, skriver artikelförfattarna och avslutar:

"Uppenbarligen finns det alternativ som för de flesta borde vara bättre än den samkönade äktenskapslag som utredningen föreslog, förslag som bättre skulle bidra till ökad sammanhållning i samhället. Varför skulle regeringspartierna ha ett intresse av att säga nej till en lösning som visar respekt för religiös tro, individuell frihet och det sekulära samhället? Ge det en chans!" 

Läs hela artikeln...