Påven: Be för kristna i Irak och Indien.

Påven Benedikt XVI uttalde sig i söndags starkt mot de förföljelser av kristna i Irak och Indien som nu pågår. Skottlossningar, bomber och dödskjutningar sätter skräck i befolkningen i norra Irak och påven manar till bön för drabbade religiösa minoriteter. I Indien, särskilt Orissa, är situationen mycket svår för de kristna. "Jag uppmanar er att be för de kristna i Indien och Irak. Våldet orsakar mycket lidande", sade påven. Han uppmanade våldsverkarna att upphöra med sin förföljelse. Indiens ledande oppositionsparti, hindunationalistiska BJN, varnade Vatikanen för att lägga sig i statens inrikespolitik. Läs mera... 

F Dominic Emmanuel från katolska ärkestiftet i Delhi ger en skakande bild av läget för de kristna i Indien. Läs mera...

 

Published 2008-10-16 4:44 by Bengt Malmgren