oktober 2008 - Posts

 På moderaternas partistämma i Gävle för ett år sedan beslutade sig partiet för könsneutrala äktenskap. I somras talade KD-ledaren Göran Hägglund om tänkbara kompromisser. En handlade om en ny samlevnadsbalk där äktenskapslagstiftning och partnerskapslag samlades. En annan var att införa  civiläktenskap utan vigselrätt för kyrkorna. Denna månad uppdagades att det fördes samtal i riksdagen om ett kompromissförslag att byta namn från "äktenskap" till "giftermål" och att begreppet "äktenskap" reserveras för kyrkorna. Strax avfärdades denna kompromiss: Det sades att det redan finns ett utkast till lagrådsförslag och att det förslaget inte ger något utrymme för kompromisser och att KD måste vika sig. Detta dementerades genast av Göran Hägglund. "Samtalen fortsätter bland partiledarna" var hans besked. Samtidigt fastslog folkpartiets styrelse att kompromisser var uteslutna.
Hasse Boström kommenterar i en krönika i Dagen:

"Både Dagen och andra medier har under  två år ställt frågan om partiledarna har börjat förhandlat i äktenskapsfrågan. Svaret har varit nej. Strategin, att hela tiden skjuta frågan framför sig tills en kollision är oundviklig, liknar ett chicken race. Som regeringschef har moderatledaren ansvaret att hålla ihop regeringen. Därför är det nu Fredrik Reinfeldt och Göran Hägglund som är på väg mot frontalkrock.-Om ingen av dem kör av vägen i sista sekunden."

I samma nummer skriver  Süleyman Wannes från Syrisk-ortodoxa kyrkan en debattartikel där han hävdar att politikerna ensamma inte äger äktenskapsbegreppet och att man bör ta hänsyn till samfunden då man beslutar i frågan.

Sveriges Kristna råd vädjar till utrikesminister Carl Bildt att engagera sig för förföljda kristna i Indien. "Tiotusentals kristna är på flykt, hundratals har skadats och ett femtiotal har förlorat sina liv i lokalt och organiserat våld. Vi delar våra systerkyrkors sorg och förtvivlan inför förlorade liv och förstörda samhällen, skriver SKR och Svenska Missionsrådet i brevet. Läs mera...

Förslag finns att upphöja framlidne Kardinal Newman till kyrkolärare. Newman föddes i London 1801 och dog i Birmingham 89 år gammal. Han var präst i Anglikanska kyrkan och ledare för Oxford-rörelsen som på 1830-talet samlade anglikaner som ville närma sig sitt katolska ursprung. 1845 upptogs han i Katolska kyrkan. Hans helgonförklaringsprocess upptogs år 1958. Läs mera...

Mera om kard. Newman

Posted by Bengt Malmgren | with no comments

Isaac Herzog, Israels socialminister och minister för diasporan, samhällsfrågor och kamp mot antisemitism har tillkännagivit att han motsätter sig en eventuell saligförklaring av påven Pius XII. Herzog menar att Pius XII var tyst trots att han kände till judeförföljelserna i Europa.

Att påven Pius XII inte öppet hade fördömt nazisterna kan man hävda, men att som Herzog säga att det inte finns några tecken på att påven agerade i frågan är oärligt sägs i en nyhetskommentar från Catholic Culture. Påven Pius XII gav direkt order om att judar skulle beredas skydd från förintelsen. Läs mera...

För cirka ett år sedan gav påven Benedikt XVI ut sin andra encyklika, Spe salvi. Nu kommer den ut i den i svensk översättning med titeln "I hoppet är vi frälsta". Påvens första encyklika "Deus Caritas est" - " Gud är kärleken" - väckte stor uppmärksamhet när den kom 2005. Läs mera...

 Till 30-årsminnet av dagen då Johannes Paulus II valdes till påve producerar Vatikanens TV en dokumentärfilm i 5 delar som täcker hans liv och pontifikat. "The Pope Who Made History" är titeln, och dokumentärserien följer kronologiskt Karol Wojtylas liv.

  • Den första delen handlar om barndomen fram till dess han valdes till påve 16 oktober 1978.
  • Andra och tredje delen täcker åren 1988-1995 med särskilt fokus på Berlinmurens fall och Johannes Paulus II´s roll i freds- och försoningsprocessen. Det var också under denna period som påven besökte Sverige.
  • Den fjärde delen täcker åren innan millennie-skiftet, och
  • den sista delen handdlar om hans sista år och hans slutliga avskedstagande till de kristtrogna i Rom.

 Den som beställer DVD-serien via internet innan 16 november erbjuds förmånligt 30% rabatt.

Påven Benedikt XVI har sagt om filmen att den visar enkelheten, modet och lidandet hos en man som spelat en avgörande roll i världens och Kyrkans historia.

Påven Benedikt XVI uttalde sig i söndags starkt mot de förföljelser av kristna i Irak och Indien som nu pågår. Skottlossningar, bomber och dödskjutningar sätter skräck i befolkningen i norra Irak och påven manar till bön för drabbade religiösa minoriteter. I Indien, särskilt Orissa, är situationen mycket svår för de kristna. "Jag uppmanar er att be för de kristna i Indien och Irak. Våldet orsakar mycket lidande", sade påven. Han uppmanade våldsverkarna att upphöra med sin förföljelse. Indiens ledande oppositionsparti, hindunationalistiska BJN, varnade Vatikanen för att lägga sig i statens inrikespolitik. Läs mera... 

F Dominic Emmanuel från katolska ärkestiftet i Delhi ger en skakande bild av läget för de kristna i Indien. Läs mera...

 

Stefan Swärd, ledare för Evangeliska Frikyrkan och Christer Sturmark, ordförande för humanisterna kritiserar gemensamt i en debattartikel i DN protesterna mot att en kristen person utsetts till rektor för Lunds universitet. Man skriver bl.a.:

Vissa former av religiös tro är förenliga med vetenskaplig grundsyn, andra är det inte. Vi vet dessutom att det finns gott om troende forskare, som förmår särskilja sin religiösa tro och sin akademiska verksamhet... I ett sekulariserat och liberalt samhälle av svensk modell är det nödvändigt med tydliga principer för hur vi bör leva sida vid sida, med olika livsåskådningar och etiska värderingar... Trots att vi som artikelförfattare har olika livsåskådningar, har vi en gemensam grundsyn i denna fråga. Ingen ska behöva ifrågasättas som representant för vetenskapen enbart därför att man är medlem i en viss kyrka. Ingen ska dömas ohörd. Att en människas livsåskådning automatiskt diskvalificerar henne för en akademisk tjänst borde vara otänkbart i ett liberalt och upplyst Sverige." Läs mera...

 Under biskopssynoden som just nu pågår i Vatikanen som behandlar frågan om Bibelns relevans för dagens katoliker pågår ett Bibel-maraton där Bibeln läses från Första Moseboken till Uppenbarelseboken. Det direktsänds i italiensk television och pågår i sju hela dygn.  Drygt 1 200 personer kommer att byta av varandra under läsningen som avslutas på söndag. Påven läste sin del från Vatikanen, medan huvuddelen av läsningen kommer att ske från en basilika300-talsbasilikan Santa Croce i Gerusalemme (En av Roms sju vallfärdskyrkor). Bland uppläsarna märks fotbollsstjärnor, utländska diplomater,kardinaler, intellektuella, skådespelare och operaartister så väl som ordinära medborgare. Men där finns också judar, protestanter och ortodoxa kristna. Där finns Israels ambassadör i Vatikanen, en överlevande från Auschwitz  och ytterligare 14 judiska uppläsare.

Organisatörerna av Bibeluppläsningen vil på detta sätt klargöra att Bibeln tillhör alla, utan kulturella eller ideologiska barriärer, sägs i ett meddelande från Vatikanen. Vid söndagsmässan i St Peterskyrkan tillkännagav påven sin intention att medverka. "På så sätt kan Guds Ord nå ut till i hemmen, till familjer och enskilda", sade påven och fortsatte: "Ett frö som sås, och om det blir väl mottaget kommer att ge riklig frukt" Läs mera...

4 oktober börjar Biskopssynoden med ”Guds Ord i Kyrkans liv och mission” som tema i Vatikanen.
Under biskopssynoden kommer 253 katolska biskopar från hela världen till Rom. Den nordiska biskopskonferensen kommer att representeras av Trondheims biskop, mons. Georg Muller. Under synoden deltar även 41 experter, 37 gäster från olika protestantiska kyrkor och från den anglikanska kyrkan är inbjudna att lyssna.

Benedictus XVI talar ofta under den senaste tiden om att värdera och söka Guds Ord. Det var temat Benedictus XVI hade valt att ta upp inför den franska kulturvärlden i Paris för ett par veckor sedan och för ett par dagar sedan talade han, i mötet med de nya biskoparna i Castelgansdolfo, om behovet av att varje kristen centrerar Guds Ord i sitt liv. Läs mera..

 Annas eviga heter ett nytt program om existentiella frågor som har premiär i SVT2 25 okt kl 19.00. Ptogramledare Är Anna Lindman Barsk, känd från Existens. I det första programmet medverkar Magnus Birro, Hanne Kjöller och Mats Selander. Abortfrågans etiska och existentiella dimensioner står i fokus: När blir ett barn till? Är det vid befruktningen eller när det föds? Eller någon gång däremellan? Frågan är central i abortdebatten. Och om det inte är barn som aborteras - varför begravs de då på en kyrkogård? Mats Selander är ordförande i föreningen Människorätt för ofödda, känd för sin policy att inte undvika att visa realistiska bilder på abortens verklighet. Nyligen hade man en demonstration utanför Pingstkyrkan i Jönköping.

Enligt bloggaren Pelle Poluha kommer Mats Selander även att medverka i debattprogrammet SVT Debatt ikväll 2 oktober.

Posted by Bengt Malmgren | with no comments
Sorterad under: , , ,

Ansvar, pålitlighet, medvetenhet om marknadens fördelar och begränsningar, solidaritet och allmänhetens bästa är vad politikerna bör ha för ögonen när de hanterar den ekonomiska härdsmälta som drabbat USA, skriver den katolska biskopskonferensen i ett brev adresserat till finansminister Henry  Paulson, kongressens talman Nancy Pelosi  och senatens majoritets- och minoritetsledare. De påpekar att den katolska traditionen, som förutsätter att samhället präglas av arbete, företagande och delaktighet, inte vänder sig emot marknaden. Men den kräver att marknaden kontrolleras av stat och samhälle för att tillgodose samhällets grundläggande behov. Man åberopar Johhannes Paulus II:s encyklika från 1991, Centesimus Annus. Läs mera...

Posted by Bengt Malmgren | with no comments