september 2008 - Posts

Göran Skytte, känd journalist med marxistiskt förflutet kom i somras ut med boken Omvänd där han beskriver sin konversion till kristendomen. Boken har väckt många reaktioner, inte minst bland hans kollegor. Innan boken var färdig fick Göran ofta råd som handlade om att inte ta upp änglar, den helige Ande eller mirakler för att undvika att bli stolleförklarad. Men han ryckte på axlarna och glömde helt enkelt bort vad de sa. Han menar att hur lågt man än sätter ribban, finns det ändå en skara som anser att man gått för långt.
– Jag tror det beror på en blandning av rädsla och okunnighet. Folk vet inte vad vi tror på och för många handlar kristen tro bara om straff. Klart de inte vill tro då. Läs mera...

Posted by Bengt Malmgren | with no comments

 "Det enda som växt i samband med den aktuella finanskrisen är bankernas profit och chefernas bonusar", säger den italienske professorn och ekonomen Ettore Gotti Tedeschi i en artikel i Vatikanens tidning L'Osservatore Romano. Finansmarknadens växande bubbla har inte motsvarats av en reel tillväxt eller konkret utveckling i samhället. Ettore Gotti Tedeschi är professor i finansetik vid det katolska universitetet Sacred Heart i Milano. Professor Tedeschi säger att härdsmältan i ekonomin är resultatet av aktörernas girighet och brist på regler som styr finansmarknaden. Märkligt är, säger professor Tedeschi, att ingen någonsin talar om det indirekta ansvar som regeringen har genom sin ekonomiska politik som försökte täcka över frånvaron av verklig ekonomisk tillväxt med att blåsa upp finansmarknaden på Wall Street.
Han säger att det föreslagna krispaket kan förebygga ett värsta-möjliga scenario för den krisande finansmarknaden, men det kommer inte åt grundorsakerna till dagens kris. "Trots olika försök, har västvärlden inte lyckats åstadkomma en modell som garanterar stabilt välstånd", säger artikelförfattaren.

Roms påvliga universitet Gregoriana var samma dag som artikeln i i´Osservatore Romano publicerades  värd för ett seinarium om social utveckling miljö och finasmarknader delvis sponsrad av den internationella investeringsbanken Barclays Capital, berättar Catholic News Service.  Giulio Gallazzi grundare och president för konsultfirman "Socially Responsible Italia", sade vid konferensen att när ett lands ekonomi huvudsakligen baseras på hälsan hos dess finansmarknader och inte på ekonomiskt tillväxt hos industri och företag, så är den välståndsbubbla som uppstår mycket svårare att distribuera till resten av samhället. Världens länder behöver tänka om och inse att nu omhuldade ekonomiska teorier inte fungerar längre. Man behöver skapa nya regler som främjar långsiktig tillväxt och investeringar som innebär kalkylerbart och rimligt risktagande, sade han.

Finansmän och aktieägare borde också engagera sig i "value sharing" där de investerar inte bara på grund av möjligheten till största möjliga vinst, men såsom möjlighet att investeringen bidrar till det allmänna goda och till reell utveckling.

Giulio Gallazzi och andra talare betonade också vikten av att ha bankinstitutioner och fonder som fokuserar på att stödja de lokala samhällen där de är baserade. Det kan förutom att ge mikrokrediter också om att stödja lokala vetenskapliga projekt och humanistiska och kulturella initiativ som främjar människors fulla personliga utveckling.

I Sverige börjar allt fler, både dagstidningar och kristna bloggare att skriva om finanskrisen:

Stefan Swärds blogg.

Ulf Ekmans Blogg.

Bo Rothstein i SvD.

Thomas Österberg i Dagen.

Posted by Bengt Malmgren | with no comments

 Förföljelserna mot kristna i Indien fortsätter. På kvällen den 25 september attackerades och brändes ett hus tillhörande Missionaries of Charity i byn Sukanda. Regional-superiorn för Missionaries of Charity Moder Suma säger att hon ber för förföljarna att de skall omvända sig från sitt våldsbeteende och försona sig med Gud.

När Moder Teresa dog sade hon: "Jag skall inte stanna i paradiset, jag vill fortsätta att vandra genom världen, vartän mörkret råder för att upplysa det med det ljus som kommer från Guds kärlek." M Suma säger att hon finner tröst i dessa ord mitt under de lidanden och förföljelser som nu drabbar de kristna i Indien. M Suma säger till Asian News att hon är säker på att Moder Teresa är här med oss, och ger hopp och lindring till dem som förlorat allt. Läs mera...

I samband med 40-årsjubileet av Padre Pios död har nya dokument offentliggjorts vilka visar att den unge italienske prästen erfor en vision av den korsfäste Jesus som inbjöd honom att förena sig med hans lidande. Padre Pio är känd bl.a. för stigmatiseringar, han bar Kristi sår på sin kropp. Läs mera...

Posted by Bengt Malmgren | with no comments
Sorterad under: , ,

– Agera kraftfullt för att stoppa förföljelsen av den kristna minoriteten i Indien, var det samfällda budskapet från talarna vid Svenska Evangeliska Alliansens manifestation utanför Indiens ambassad i Stockholm på onsdagen. Drygt 500 personer var samlade utrustade med plakat och banderoller  En bred samling talare belyste situationen från olika håll och försökte på så sätt lyfta upp frågan på den politiska dagordningen. Birgitta Ekman – själv född och uppväxt i Indien – läste upp det brev som hon har skickat till den indiske presidenten och där uttryckt sin stora sorg över det som pågår. Svenska Evangeliska Alliansens vice ordförande, riksdagsledamot Annelie Enochson berättade att hon har ställt en fråga i Riksdagen till Carl Bildt och frågat hur han tänker agera för att stoppa våldsamheterna.

Under manifestationen framkom att våldsamheterna inte verkar minska i omfattning. Färska vittnesbörd lämnades om hur förföljelserna tilltar mot de kristna i landet – främst i delstaten Orissa. Brända hus, våldtagna nunnor, människor som eldas upp och läggs ut på youtube, mördade präster och över 60 000 människor på flykt hör till den dystra bild som målas upp.

En fråga som väcktes under mötet var varför media och ledande politiker i Sverige inte uppmärksammat dessa blodiga förföljelser. Läs mera...

Posted by Bengt Malmgren | with no comments
Sorterad under: , ,

De senaste veckorna har förföljelserna av kristna i Indien ökat dramatiskt i omfattning. Förföljelsen omfattar både katoliker och evangelikala kristna. Mordet på hinduextremisternas (VHP) ledare, Laxmannanda Saraswati, den 22: a augusti var startskottet för de upptrappade förföljelserna. Hinduextremister anklagade de kristna att de var skyldiga och spred lögner att flera kristna ledare låg bakom dödandet trots att Maoistiska gerillan CPI har tagit på sig mordet.

Delstaten Orissa har varit hårdast drabbat. Det är här som många har vänt sig till kristendomen. Orissa har 2.44 % kristna men i de distrikt som förföljelsen pågått så är siffran 25 %. Det har varit oroligheter på olika nivåer i Orissa sedan 1997. Enligt UCAN (Union of Catholic Asian News) har ca 60 000 kristna sökt skydd i Orissas djungler där de har knapp tillgång till mat eller dricksvatten. Många har gömt sig i djungeln nu i flera veckor.
I byarna fortsätter attackerna mot barnhem, skolor och de kristnas hem sätts i brand. Präster misshandlas offentligt och i vissa fall har man våldtagit nunnor på offentliga platser. Just nu är städerna lite säkrare, men förföljelsen fortsätter på landsbygden.

Svenska Evangeliska Alliansen (SEA) arrangerar en manifestation för att ge uppmärksamhet åt religionsförföljelserna i Indien. Den äger rum vid Indiska ambassaden (Adolf Fredriks kyrkogata 12 i Stockholm onsdag den 24 september kl. 11.00. SEA uppmuntra via sin hemsida alla som har möjlighet att delta. Läs mera...

Påven reser till Lordes, en av de många orter i världen där Maria, Jesu mor sägs ha uppenbarat sig för flickan Bernadette för 150 år seda, Lourdes är en av de få Maria-uppenbarelser som av Kyrkan godkänts som autentisk, många är de orter där människor gör anspråk på att uppenbarelser skett. Kyrkan är mycket noggrann och restriktiv i sin utvärdering av liknande fenomen.
Därför har påven Benedikt XVI gett troskongregationen i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för hur anspråk på att MAria har uppenbarat sig skall behandlas.
En tjänsteman i Vatikanen säger att påven på detta sätt vill undvika missbruk. Det är viktigt att lokala biskopar som utvärderar detta är restriktiva och inte dras med i dn ofta starka känslomässiga entusiasm som de troende har i samband med liknande uppenbarelser, istället skall utvärderingen bygga på strikta vetenskapliga, psykologiska och teologiska kriterier.

Det har funnits diskussioner och kontroverser kring olika fenomen, t.ex. i Civitaveccia i Italien där biskopen var alltför positiv på ett tidigt stadum till rapporterna om en madonna-staty som hade gråtit blodstårar. Vatikanen har också ställt sig skeptisk till de mycket populära Maria-uppenbarelserna i Medjugorge, Bosnien-Herzegovina som pågått sedan 1981 dit  två miljoner pilgrimer vallfärdar varje år. Läs mera...

Posted by Bengt Malmgren | with no comments

Under sin resa till Frankrike där påven skall delta i 150-årsfirandet i Lourdes talade han till Ungdomar i paris. Han påminde om Världsungdomsdagens tema, den Helige Ande, och fortsatte:

"Anden, som är kärlek, kan öppna era hjärtan för att ta emot kärlekens genuina gåva. Ni alla söker sanningen; och ni alla vill leva i sanningen, på allvar leva i sanningen. Denna sanning är Kristus. Han är vägen, sanningen och livet."  Läs påvens tal..

Posted by Bengt Malmgren | with no comments

MRO´s aktion med antiabortdemonstration utanför Pingstkyrkan i Jönköping har utlöst en abortdebatt i den kristna bloggvärlden. MRO har tidigare kritiserts för sina avskräckande realistiska bilder från aborter, synpunkter som nu upprepas i tidningen Dagen och på vissa bloggar. MRO sätter nu fokus på att det finns en omsvängning i den kristna världen så att abort börjar accepteras, eller att frågan i alla fall tonas ner.

I ett öppet brev till Pingstförsamlingen i Jönköping skriver man bl.a.:

Behovet att avslöja ”mörkrets gärningar” är något vår kultur accepterar när det gäller kränkningar som skett i andra tider eller andra kulturer än vår egen. Nästan varje lärare i vårt land skulle anse det viktigt att visa 15-åringar filmer om Auschwitz. Men när filmerna eller bilderna visar aborterade foster ändras spelreglerna. Då reagerar många svenskar på samma sätt som civila tyskar när de tvingades konfronteras med bildbevis från lägren. ”Propaganda” skrek man. Om vi anser det rätt att visa bilder och filmer om nazistiska förbrytelser mot mänskligheten, varför skulle det vara fel att visa bilder på ofödda barn som brutalt dödats? Ni som reagerar mot att vi visar abortbilder - vi ber er - ställ er dessa frågor så ärligt ni kan.

MRO får nu visst stöd av många bloggare, istället får tidningen Dagen kritik för att man inte vill se problemet med den omsvängningen mot en likgiltig eller accepterande inställning till abort i den kristna världen. Här några exempel:

EFS blogg: Pelle Hörnmark och Dagen sjunker djupt i abortfrågan.

Stefan Swärd: Abortdemonstration i Jönköping.

Ulf Ekman: Abortdebatt i Dagen. 

Bengts blogg:  MRO profetröst som väcker bedövade samveten.

Pelle Poulha: Abort ingen privatsak

Stefan Gustavsson, Credo-akademin skriver: "En sak är i varje fall säker: vi i den kristna församlngen behöver ett förnyat samtal om vad tron på människan som skapad av Gud till Guds avbild betyder i relation till abort."

Också Expressen uppmärksammar i en ledare abortsituationen i Sverige och håller med om att abort nog är svårare än vad som i allmänhet informeras om. I ledaren tas upp att det är ett problem att tonårsaborterna är 60% fler i Sverige än i de övriga nordiska länderna. Man välkomnar en utredning om hur aborttalen kan sänkas.

Tillägg 2008-09-11:
Emanuel Karlsten, redaktör på Dagen bloggar. I anslutning till ett inlägg om demonstrationen i Jönköping har uppstått en livlig debatt om lämligheten att använda starka bilder av aborterade foster. Emanuel Karlsten: När en abortbild möter fel ögon.

Posted by Bengt Malmgren | with no comments
Sorterad under: ,

Människorätt för ofödda, MRO, genomförde en aktion utanför Pingstkyrkan i Jönköping på söndagen. Bakgrunden är att MRO tycker att pingstkyrkans ledning är otydlig i inställningen till aborter och man hävdar att det finns personer med förtroendeuppdrag i församlingen som assisterar vid aborter. MRO har haft telefon- och brevkontakt med ansvariga i församlingen under en tid och redovisar detta på sin hemsida. Pingstkyrkans föreståndare, Per Hörnmark, talar om "nästintill telefonterror och förföljelse av enskilda".

Mats Selander, ordförande i MRO menar att det inte finns något hotfullt i MRO:s uppträdande, men förstår att de kan upplevas som påträngande. "Vi menar att det är en så pass viktig fråga att då är vi påträngande", säger han. MRO har enligt Selander försökt få en dialog med församlingsledningen, men blivit avvisade.

MRO brukar använda realistiska bilder på aborterade foster, vilket väcker anstöt hos många. Den katolska organisationen för livet Respekt, liksom en ledarskribent på Dagen anser att deras metod är kontraproduktiv då den väcker obehag hos människor. Mats Selander  erkänner att MRO vill chockera, men menar att det behövs för att väcka människors engagemang. "Ofödda barns människovärde är viktigare än människors känslor. Vi kan inte mörka den brutala verkligheten, inte ens för barnen", säger han.  Läs mera... 

Posted by Bengt Malmgren | with no comments
Sorterad under: , ,

Planering inför Jesusmanifestationen  den 2 maj 2009 är i full gång. Professor Lennart Möller vid Karolinska Institutet, styrelseledamot inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, har föreslagits som ordförande i ledningen för projektet.

"Jesusmanifestationen måste få påverka opinionen, väcka ett förnyat intresse för Jesus som förebild och mänsklighetens Frälsare. Det som hände i år var att tusentals enskilda kristna ledare och församlingsfolk från olika håll kom tillsammans...2009 är det fullt möjligt att en större helhet av de olika samfunden fattar gemensamma beslut och samordnar planeringen för hela Storstockholm", skriver Stanley Sjöberg i en artikel i Dagen. Läs mera...