Benediktinkloster för ordens manliga gren byggs i Sverige.

Lördag den 5 juli tog biskop Anders Arborelius det första spadtaget till Den Helige Benedikts kloster för ordens manliga gren. Klostret skall ligga nära det kvinnliga benediktinklostret Mariavall. Bygget ska påbörjas i augusti och vara klart efter cirka sex månader.
Broder Ingmar Svantesson är för närvarande den enda manliga benediktinmunkten i Sverige. Han var tidigare munk i den lutherska
kommuniteten Östanbäck. Hans huvuduppgift som katolsk präst och benediktinmunk i Sverige är, enligt det uppdrag han fick av
den förre biskopen i Stockholms katolska stift, att vara själasörjare för benediktinsystrarna i Mariavall samt att ”hålla lågan brinnande och dörren öppen” till det benediktinska klosterlivet, skriver tidningen Dagen.
Detta var den sista förrättning biskopen hann med innan han gav sig iväg till Australien där han skall delta i Världsungdomsdagen i Zydney. Läs biskopens blogg från Zydney...