juli 2008 - Posts

 Lillemor Hallin var ordförande för AKKS (Arbetsgruppen för Karismatisk förnyelse i Katolska kyrkan i Sverige, föregångare till KKS) åren 1987-2007.  I denna artikel beskriver hon det rika och givande samarbetet med S:ta Clara kyrka under åren. Läs mera...

Posted by KKS nytt

På fredagskvällen, direkt efter korsvägen i Sydney hölls inom ramen för WYD´s ungdomsfestival ett stort arrangemang i Barangaroo-hamnen, "Receive the Power live" med lovsång, förkunnelse och bön. Olika grupper inom Karismatiska förnyelsen var arrangör. Runt 150,000 ungdomar deltog. Fokus var på Världsungdomsdagens huvudtema: "Ni skall få kraft när den Helige Ande kommer över er och ni skall vara mina vittnen".

Hillsong United inledde kvällen med några av sina klassiska lovsånger, bl.a. Mighty to Save och Eagles Wings. Samordnare för arrangemanget, Kristen Toohey sade i en intervju med Zenith att konserten hade till syfte att lyfta fram de kreativa musikaliska gåvorna i lovsång och tillbedjan för att hjälpa pilgrimerna att öppna sina hjärtan för den Helige Ande.

Host Samuel Clear, 29 år från Melbourne har gjort en vandring runt jordklotet på 2900 mil i syfte att be för de kristnas enhet, och målet för vandringen var WYD 2008 i Sydney. Han sade till pilgrimerna att den enda kraft som kunde hjälpa honom att lyckas mgenomdriva detta projekt var den Helige Ande. Andra medverkande var bl.a. sångaren och sångförfattaren Matt Mahler, John Pridmore, en tidigare kriminell från Londons undre värld som vittnade om hur den Helige Ande hjälpt honom till omvändelse och ett nytt liv. Biskop Joe Grech av Victoria, välkänd profil inom internationella Karismatiska förnyelsen förkunnade.

Kvällen kulminerade med tillbedjan av Sakramentet, bikt samt formerande av bönegrupper.

Ungdomar vittnade om sina erfarenheter av kvällen. Ett par exempel: "Jag har aldrig upptäckt kraften av den Helige Ande innan i kväll, plötsligt blev Världsungdomsdagens tema levande för mig.", "..lovsången och tillbedjan var en fantastisk erfarenhet." Källa: Zenith.

 Ärkebiskop Chaput av Denver talade till ungdomarna på WYD på fredagsmorgonen. Ämnet var den Helige Ande och plikten för varje kristen att vittna om sin tro. han sade att problemet är att en del människor, också ni själva, lever i ett slags katolskt ghetto. En del katoliker känner sig inte redo att evangelisera. För dem framhöll ärkebiskopen Guds korrigerande ord till profeten Jeremia när skyllde på attatt han var för ung för att svara på Guds kallelse. (Jer kap 1 ) Och dem som känner sig obekväma och besvärade av att vittna om Jesus bad ärkebiskopen att begrunda Paulus ord i 2 Tim att vara ihärdig att förkunna evangeliet, oberoende av om det går lätt eller inte. Det finns åtskilliga ursäkter för att inte evangelisera, fortsatte han, men grunden är att alla kristna är kallade att bli apostlar.

Vad innebär det att vara en apostel:
En apostel är att vara utsänd av Kristus, en delegat, inte bara någon som teoretiskt talar om en viss lära eller levererar ett budskap, utan någon som ger ett vittnesbörd om något han/hon faktiskt upplevt. Vad det inenbär att vara apostel förklaras tydligt i Matteus-evangeliets kap 10. Ärkebiskopen uppmanade ungdomarna att återvända till detta kapitel och läsa det på nytt, och att utifrån en ny läsning av det kapitlet göra en samvetsrannsakan. Han gick igenom huvudtankarna i Matt 10:

  1. Aposteln är medveten om att hans uppdrag är anförtrott åt honom av Jesus själv.
  2. Aposteln är kallad att helt och hållet förtrösta på Gud utan förbehåll, speciellt inte att förlita sig på strukturer eller metoder istället för på Gud.
  3. Motstånd och även förföljelse hör till det som en apostel normalt kan förvänta sig.
  4. Jesus säger att han kommer att vara med oss och beskydda oss då vi förkunnar.
  5. Jesus kallar oss att vara verbalt tydliga, modiga och explicita då vi förkunnar. Jesus säger att det finns en frestelse i att inte kännas vid Jesus inför människorna eller att vara otydlig med evangeliets radikala utmaning.

Hur övervinner vi motståndet inför att gå in i apostolatet?
Ärkebiskopen beskrev sina erfarenheter med ungdomar och klargjorde några vanliga missuppfattningar: Angående ovillkorlig tillit sade han, "naturligtvis kan goda metoder och bra strukturer vara till hjälp. Vad Jesus säger är att vi inte primärt skall sätta vår tilltro till dem, utan till personen Jesus Kristus. Angående motstånd och förföljelse: "Vi lever i en värld där lidandet ses som något som till varje pris skall undvikas. Men kom ihåg Jesu förutsägelse att svårigheter, motstånd och förföljelse på grund a Ordet inte kan undvikas. ..Ni och Jag borde känna oss uppmuntrade, inte nedslagna genom de prövningar som oundvikligt kommer i vår väg."

Ärkebiskopen använde större delen av sin tid åt att reflektera över behovet att förkunna evangeliet utan att dölja dess radikala utmaning. "Matt 10 visar oss", förklarade han för ungdomarna, "att den största fiende en apostel har är fruktan. I själva verket är fruktan en av de mest undervärderade och mest deletära farorna i vår tid, särskilt för er generation. Påven Johannes Paulus II var en visionär, vald av den Helige Ande att svara upp till det vår tids speciella utmaning. Och en av de största utmaningarna i hela världen, och särskilt inom kyrkan, är rädslan att väcka anstöt. Just för att han var en visionär, så kunde Johannes Paulus II ge oss ett motgift mot fruktans paralyserande sjukdom: Öppna dörrarna för Kristus, ställ dem på vid gavel. Om kristna följer detta råd, så kommer de att förvandlas av den Helige Ande på samma sätt som apostlarna blev. Det är bara vår egen rädsla som står hindrande i vägen för att Gud skall kunna frigöra sin kraft i våra liv. Att vara orädd betyder inte att låtsas att man inte är rädd. Att vara modig innebär att vi övervinner vår rädsla med den Helige Andes kraft, så som den helige Paulus och alla stora kristna missionärer gjort, därför att förkunna Kristus är värt varje kostnad, varje besvär", förklarade ärkebiskopen för pilgrimerna på  WYD. Läs mera...

 
På Världsungdomsdagens fjärde dag, fredag den 19 juli förvandlades Sydney till en enda stor katedral. På olika ställen i staden hade man i teaterform med levande skådespelare gestaltat korsvägens olika stationer. Förutom ungdomarna deltog många lokala och internationella åskådare ivandringen mellan de olika stationerna. Ytterligare många miljoner kunde följa det hela via TV. [Se video...] Mera...

 

 


Påven anlände med båt till de församlade ungdomarna i Barangaroo-hamnen med båt, och många Sydney-bor hade samlats överallt längst kajerna för att hälsa påven. [Se video] [CNN] [Läs påvens tal till ungdomarna]. Mera om Världsungdomsdagen...

 

 På Världsungdomsdagens öppningsmässa igår i Barangaroo, Sydney predikade kardinal Pell. Vi måste bekämpa jagets tygellösa uppblåsthet ("fight our fat relentless egos") och överlåta oss åt kärlekens och uppståndelsens liv, sade han till de 150.000 pilgrimerna som var samlade. Kardinalen predikade om tron som en personlig överlåtelse för varje kristen. Det är inte tillräckligt att katoliker är "passagerare i livet" och lever i ett ingenmansland mellan olika oförenliga ideologier. Till sist omöjliggör livet en neutral hållning. Att följa Jesus kostar på, det är inte alltid lätt, därför att det kräver en kamp mot vad Paulus kallar "köttet", vårt dästa krävande själviska jag.

Slösa inte bort era liv genom att ständigt vara öppna för alla möjligheter, det är bara överlåtelse som leder till fullbordan. Lycka är en frukt av att vi följer vårt samvete, gör det vi är förpliktigade att göra, särskilt i de små vardagliga sammanhangen, därför om vi inte klarar att göra detta i vardagen, så klarar vi det inte heller att svara upp till vad som krävs av oss i större sammanhang.

Kardinalen välkomnade alla som kände sig förlorade, i nöd och lidande, som nästan tappat hoppet. Det finns hopp och nytt liv för alla. Han välkomnade också alla katoliker som kände sig starka i tron och utmanade dem att ta ett steg framåt och vara öppna för att utvecklas och växa. Han predikade över liknelsen om fåraherden som lämnade de 99 och inte gav sig förän han återfunnit det förlorade fåret. Sådan är Jesus, han bryr sig personligen om var och en.

Präster från hela världen koncelebrerade tillsammans med kardinalen. De 150.000 ungdomarna med sina nationella flaggor och röda och gula ryggsäckar förvandlade Barangaroo-hamnens gråa betong-miljö till ett hav av kalejdoskopiska färger då de uttryckte sin tro i lovsång eller med böjda huvuden försänkta i bön, rapporterade Sydney Morning Herald.  Läs mera...

Mera om Världsungdomsdagen...

  Sydney Morning Herald rapporterar från påvens presskonferens 13 juli under flygresan till Australien och Världsungdomsdagen. Påven uppmanar katoliker, och speciellt ungdomarna att ta ansvar för miljön genom att hitta ett ansvarigt sätt att leva som är i harmoni med miljön och råder bot på miljökrisen. "Vi behöver återupptäcka vår jord när vi betraktar Gud som skapat allt och återta vårt eget ansvar såsom förvaltare av det vi mottagit ur vår Skapares hand...våra samveten behöver återuppväckas... jag vill ge impulser till att återupptäcka vårt ansvar och hitta ett etiskt sätt att leva och ändra vår livsstil på ett sätt som svarar upp till de utmaningar som miljökrisen innebär", sade han.

Påven talade knappt 20 minuter på presskonferensen under resan och svarade sedan på i förväg förberedda frågor från journalisterna. Som svar på frågor från australiska journalister sade han att han ville uttala sitt beklagande över det lidande som offren för sexuellt utnyttjande tillfogats, i samma anda som han gjorde under resan till USA i april. Han avvisade kategoriskt alla resonemang om proportionalitet eller att gradera allvaret i sexuellt utnyttjande av barn: "Pedofili är alltid av ondo", sade han. Han tillade: "Den primära dimensionen är vår morallära, vi måste klargöra, och det har alltid varit klart uttalat från kyrkans första tid, att detta beteende är oförenligt med att vara präst, därför att prästkallet innebär att tjäna vår Herre... Vår Herre är mycket tydlig angående detta... Om det var för dålig undervisning om dessa saker på 50- 60- och 70-talen och det fanns en slags tanke om proportionalitet... det har aldrig funnits en sådan sak som proportionalitet... pedofili är alltid av ondo. Jag vill tydligt säga detta." Han sade vidare att det är viktigt att dessa saker vederbörligen reflekteras över vid utbildningen av seminarister och nya präster. Läs mera...

Lördag den 5 juli tog biskop Anders Arborelius det första spadtaget till Den Helige Benedikts kloster för ordens manliga gren. Klostret skall ligga nära det kvinnliga benediktinklostret Mariavall. Bygget ska påbörjas i augusti och vara klart efter cirka sex månader.
Broder Ingmar Svantesson är för närvarande den enda manliga benediktinmunkten i Sverige. Han var tidigare munk i den lutherska
kommuniteten Östanbäck. Hans huvuduppgift som katolsk präst och benediktinmunk i Sverige är, enligt det uppdrag han fick av
den förre biskopen i Stockholms katolska stift, att vara själasörjare för benediktinsystrarna i Mariavall samt att ”hålla lågan brinnande och dörren öppen” till det benediktinska klosterlivet, skriver tidningen Dagen.
Detta var den sista förrättning biskopen hann med innan han gav sig iväg till Australien där han skall delta i Världsungdomsdagen i Zydney. Läs biskopens blogg från Zydney... 

Drygt tre månader efter Focolarerörelsens grundare och mångåriga ledare Chiara Lubichs död samlas delegater från hela världen i Castelgandolfo, Italien för att välja hennes efterträdare som president, samt ny medpresident och medlemmar i ledningsrådet. De drygt 500 deltagarna i generalförsamlingen består av den avgående ledningsgruppen, bland dem de ansvariga för Focolarerörelsens 23 olika grenar, och delegaterna från alla fem världsdelar. Efter tre dagars retreat skedde valet av ny president, ny medpresident samt av övriga ansvariga inom rörelsens ledningsråd. Maria Voce, en av Chiara Lubichs närmaste medarbetare, valdes den 7 juli  till Focolarerörelsens nya president. Valet var nästan enhäligt. Den nya medpresidenten heter Giancarlo Faletti, han har tills nu varit en av de ansvariga för rörelsen i Rom. Generalförsamlingens arbeten fortsätter fram till  den 31 juli och kommer bl a att behandla för hela rörelsen centrala frågor.

Focolarerörelsen är en internationell katolsk lekmannarörelse med medlemmar från alla kristna kyrkor och samfund. Även människor tillhörande andra religioner eller utan någon religiös livssyn tillhör rörelsen. Rörelsen grundades i Italien av Chiara Lubich 1943 och har sedan dess spridit sig till 183 länder i hela världen. Den har 150.000 aktiva medlemmar och c:a 2 miljoner anhängare. Focolarerörelsen är godkänd av Katolska kyrkan och har ett nära samarbete med alla de stora kristna samfunden. Chiara Lubich har erhållit UNESCO’s pris för fredsfostran samt Europarådets pris för mänskliga rättigheter. Läs mera...