juni 2008 - Posts

Världsungdomsdagen i Zydney är världens största arrangemang för ungdomar och hålls 15-20 juli 2008. Katolska kyrkan är organisatör, och ungdomar från hela jorden kommer samman för att lära mer om tron, möta Gud och erfara hand kärlek. En halv miljon personer väntas komma på den avslutande mässan med påven den 20 juli.

Från Sverige åker 70 ungdomar tillsammans med biskop Anders Arborelius. Resan arrangeras av SUK och man flyger från Arlanda redan den 7:e juli. Man kommer att bo i familjer i en katolsk församling i Lithgow, 15 mil från Sydney. Biskop Anders Arborelius har öppnat en blogg, och han kommer att blogga varje dag under världsungdomsdagarna. Till biskopens blogg...

Värdldsungdomsdagens tema RECEIVE THE POWER är hämtat från Apg 1:8. Ni skall få kraft när den Helige Ande kommer över er...

På fredagkvällen den 18 juli, kommer det att hållas en stor lovsångsfestival - RECEIVE THE POWER LIVE. Den är öppen för alla. Medverkande bl.a.: Matt Mahler med band, välkända musiker som  medverkat i ungdomsgudstjänster över hela världen med upplyftande lovsång. Denne sångförförfattare från USA kommer att leda deltagarna på en andlig resa för att upptäcka musikens kraft i att föra oss närmare Gud.

 Möt också Sam Clear, 29 år som vandrat 29.000 km genom jordens länder och bett för enhet bland kristna såsom en pilgrimsfärd mot Världsungdomsdagen 2008. En levande illustration till Jesus-ordet "ni skall bli mina vittnen ända till jordens yttersta gräns...

 

Huvudtalare är biskop Joe Grech från Australien, välkänd för sitt engagemang inom Katolska karismatiska förnyelsen, och en mycket inspirerande och hoppingivande predikant. Han kommer att öppna upp Världsungdomsdagens tema från Apg 1:8 på ett sätt som åhörarna kanske aldrig hört tidigare. Hans budskap kommer att leda deltagarna in i en erfarenhet av vad det verkligen betyder att ta emot den Helige Andes kraft.

John Pridmore, tidigare kriminell från Londons undre värld som kommer att vittna om hur han blev förvandlad genom mötet med Jesus och mottagandet av den Helige Andes kraft. Detta och mycket mycket mera kommer man att få uppleva på denna lovsångsfestival. Läs mera på KKS´ Världsungdomsdags-sida...

1-3 Augusti hålls ett inspirationsmöte i Stella Maris, södra Finland. En av huvudtalarna vid detta möte är Michelle Moran, president för ICCRS. Hon är från England och har där varit ledare för ett mycket framgångsrikt katolskt evangelisationsprogram för ungdomar, Sion community.


Michelle Moran träffar påven i samband med att hon blir president för ICCRS

 En av eldsjälarna i Katolska karismatiska förnyelsen i Finland är Lina Joannou-Jyränki från Kotka som ordnat flera konferenser i Finland, och diakon Pancho Chin A Loi har varit där 2 gånger.  Lina vill gärna se svenska gäster på den aktuella konferensen. Det kommer att bli ett mycket inspirerande program. Pancho Chin A Loi och Line Arismendi från KKS styrelsegrupp arrangerar en gemensam resa från Sverige, och det finns några platser kvar för den som vill anmäla sig.


Pancho i samtal med Lina och sonen Jere
 

Inom KKS tycker vi det är viktigt att vi inom de nordiska länderna samarbetar vilket ger ömsesidig inspiration och styrka.


Nordiska gruppen möts på europeisk konferens i Warsawa 2007.

 

Fakta om programmet:
Börjar: den 1 augusti 2008 17:00  
Slutar: den 3 augusti 2008 13:00 Weekend konferens med Michelle Moran, President för ICCRS
Stella Maris. Sirkoontie 22  Koisjärvi (45 minuters resa från Helsingfors)
Pris: 100 Euro för konferens + mat och logi. Medtag sänglinne. Var och en betalar sina resekostnader själva.
Anmälan: per e-post till kks@katolsktfonster.se. Sista anmälningsdag 15 juli.

Posted by KKS nytt

P Raniero Cantalamessa, kapucin-munken som är påvens personlige predikant och en välkänd profil inom Katolska karismatiska förnyelsen kommer att vara en av huvudtalarna på OAS-rörelsens möte i Borås 22-26 juli.
Berit Simonsson, inspiratör för OAS-rörelsen har tagit kontakt med KKS och tillkännager att alla är hjärtligt välkomna till detta sommarprogram. [Detaljer om programmet och hur man anmäler sig här.]

KKS, Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige gläder oss åt goda relationer med OAS-rörelsen och andra grupper i den svenska kristenheten som är öppna för den karismatiska dimensionen i Kyrkans liv.

Relationen till Svenska kyrkans ledning är dock ansträngd. Ärkebiskopens högra hand, kaplan Ann-Cathrin Jarl, sade i en intervju i tidningen Fokus attOAS-rörelsen snarare exkluderar än inkluderar troende och att man inte vill använda rörelsen på nationell nivå eftersom den i frågor som prästvigda kvinnor och homosexuellas rättigheter inte står på samma sida som kyrkoledningen.

Cistercienser-klostret Nydala i Småland nära Värnamo har åter fått liv. Klostret öppnades 1143 men har legat i ruiner många år. Under 1100.talet blev cisterciensorden en stark väckelserörelse och grundade 350 kloster runt om i Europa. I Norden grundades t.ex. förutom Nydala klostren i Alvastra, Roma på Gotland, Varnhem samt Lögums kloster i södra Danmark. Nydala utvecklades till ett centrum för kristen tro och samhällsutveckling till dess munkarna drevs bort under reformationen. Abboten dränktesi sjön Rusken och flera munkar mördades.

När klostret återinvigdes 6 juni var det fest.
– Det här är en historisk dag, cirkeln sluts igen, sade kommunalfullmäktiges ordförande Christer Fjordevik. Fader Simone, Fader Benedict och Fader Jean Baptiste, heter de tre munkarna som skall bo i klostret. De kommer alla från Vietnam. Det bor många katoliker från Vietnam i trakten kring Värnamo, och många av dem var också närvarande.

Prior Luca från Rom som representerade Cisterciensorden var med vid öppningsceremonin. Biskop Anders Arborelius, kunde inte närvara, men i ett uttalande välkomnar han munkarna till Sverige uttrycker sin glädje över att ännu nytt kloster öppnas i Sverige. Han annonserar också att man i år skall börja börja bygga ett benediktinerkloster för munkar i Skåne. (Mariavall för benediktinsystrar finns ju redan) "Jag vill se det som ett svar på den andliga längtan som
många i vårt land bär på. Jag hoppas att många, inte bara katoliker, ska finna ett andligt hem på dessa platser" säger biskopen i biskopens uttalandet.

Per-Åke Hermansson, Värnamo kristna samarbetsråd sade: "Sverige räknas som ett av de mest sekulariserade länderna i världen där pengar, prylar och status är viktigare än gemenskapen med Kristus. Jag ser munkarna som missionärer, vägvisare och inspiratörer..."

Professor Peter Beyerhaus från Würtenberg sade att cisterciensorden har betytt mycket för den kulturella och andliga utvecklingen genom tiderna, och tillade:
"En stor orätt som begåtts i kyrkans namn har sonats i dag. Vi hoppas att det här ska få betydelse för kyrkan i hela Norden."  Mera om Nydala kloster...