april 2008 - Posts

Påven och Michelle Moran 2007Genom ICCRS direktor, Oreste Pesare i Rom erfar vi att Påven Benedikt XVI har utsett flera nya medlemmar i Påvliga rådet för lekmännen, bland dem ICCRS ordförande Michelle Moran (bilden ) samt presidenten för CFCCCF (Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Associations), Matteo Callisi. Samtidigt meddelas att Moysés de Azevedo, grundare av Shalom-kommuniteten i Brasilien och Salvatore Martinez, ledare för Katolska karismatiska förnyelsen i Italien utsetts till "consultors" inom samma råd. "Vi ser detta som ett gott tecken på att Vatikanen erkänner de olika delarna av Karismatiska förnyelsen som viktiga bidrag till dagens Kyrka", säger Oreste Pesare.

Michelle Moran kommer att medverka på en nordisk katolsk karismatisk konferens i Finland i augusti 2008.

Matteo CallisiMatteo Callisi

Sveriges Unga katoliker genomför för andra året i rad en fotbollsturnering. Detta bidrar starkt till integration och vänskap mellan olika grupper i den mångfacetterade Katolska kyrkan i Sverige. Initiativtagare är Gabriella Altunkaynak samt prästen Mariusz Chamarczuk, båda verksamma inom Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker (SUK).

Turneringen samlar t.ex. kaldéer, syrianer, polacker, eritreaner, libaneser, kroater och slovener. Gabriella Altunkaynak säger: - Vi är mer öppna mot varandra. Det gör att vi kan tycka olika men ändå samarbeta. Och just det brobygget är syftet med turneringen... Det kan vara tufft att vara katolik i Sverige. Folk har så många fördomar. Och skandalerna kring katolska kyrkan i världen har inte gjort det bättre. Därför är det så bra att vi lär känna varandra och gör saker tillsammans. Läs mera...

Pentecost of the Nations är ett initiativ av ICCRS att Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan i hela världen skall svara på påvarna Johannes Paulus II´s och Benedikt XVI´s vädjan om att sprida "pingstens kultur" genom ett enda globalt pingstfirande men på många platser. Det är ett projekt i två delar: Pingstnovenan 2-10 maj med intensiv bön för Kyrkan och Världen, och ett festligt och högtidligt firande på pingstdagen den 11 maj med bön om den helige Andes gåva. Läs mera...