mars 2008 - Posts

...heter den nya grupp som kommer att samordna det karismatiska förnyelsearbetet i Sverige. AKKS har upphört, och dess styrelse med Lillemor Hallin som ordförande avgick den 31 december 2007.  Diakon Pancho Chin a Loi är ordförande i den nya gruppen.   KKS kommer liksom tidigare AKKS att hålla kontakten internationellt med ICCRS. KKS är av ICCRS och dess europeiska sub-kommitté erkänd såsom s.k. "National Service Committee" för Sverige, d.v.s. den grupp som man officiellt auktoriserar som kontaktorgan för varje nation.

fam Chin a Loi med p Raniero CantalamessaStyrelsen finns i Stockholmsregionen, och man vill hålla kontakt med övriga landet genom att satsa på regionala kontaktpersoner som man gärna samverkar med. Pancho är speciellt angelägen att nå ungdomarna och vill samarbeta med SUK.

Katoliker i Gävle genomförde på långfredagen en protestmarsch mot mordet på den irakiske ärkebiskopen Panlos Faraj
Rakko. Damian Eze, kyrkoherde i Sankt Pauli katolska församling säger: Det finns många från Mellanöstern som vill vara med och protestera mot det meningslösa att avliva ärkebiskopen. Det viktigaste är att vi kan förlåta det som skett. Skulle vi följa öga mot öga skulle snart alla bli blinda.

 

Posted by Bengt Malmgren | 2 comment(s)
Sorterad under:

 

KKS, Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige
Inbjuder alla intresserade till Böne-kväll med Stockholms-regionens karismatiska bönegrupper
Tema: ENHET
Katolska Domkyrkans krypta Folkungagatan 46 Stockholm
tisdag 8 april kl 17.45 (Församlingens mässa 17.00)

pdf-affisch  flygblad a6

Posted by Bengt Malmgren
Sorterad under: ,

Detta år lanserar ICCRS, International Catholic Charismatic Renewal Services, ett projekt i två delar: - PENTECOST OF THE NATIONS 2008 - för en pingstens kultur.  Katolska Karismatiska förnyelsen i varje land inbjuds att förbereda detta på nationell nivå, enligt tanken ett enda firande men på många platser. Vittnesbördet om ett samfällt prisande av Gud och proklamerande av evangeliets goda nyheter i den Helige Andes kraft till jordens yttersta gräns förstärks av att de olika lokala samlingsplatserna under pingstdagen står i förbindelse med varandra genom satelit-videolänk.

KKS, Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige, organiserar den svenska delen av detta globala arrangemang.

PINGSTNOVENA - 9 dagars bön innan pingst

Första delen är ett bönenätverk under pingstnovenan 2-10 maj.  Detta inleds med en bönevaka 2 maj kl.17.00 - 24.00  i Katolska Domkyrkan, Stockholm. Man uppmanar alla grupper och enskilda att  delta i bönenätverket på det sätt man själv har möjligt att göra, genom bön enskilt eller i bönegrupper eller att arrangera bönevakor på olika lokala orter under tiden 2-10 maj.

KARISMATISKT FIRANDE PÅ PINGSTDAGEN

På pingstdagen 11 maj inbjuder man till ett NATIONELLT KARISMATISKT PINGSTFIRANDE i Stockholm.  Man rekommenderar deltagande i församlingarnas ordinarie mässa på pingstdagens förmiddag,  för att sedan under eftermiddagen delta i detta arrangemang som innehåller bl.a. seminarium, vittnesbörd, bön om den Helige Andes utgjutande övr Kyrkan och avslutning med en lovsångskonsert. Preliminärt är det tänkt att pågå från 14.00 - 18.00. Information om tid och plats ges så snart detta är fastställt.

 

I tidningen Dagen uppmärksammas att Arbetsgruppen för Karismatisk förnyelse i Katolska kyrkan i Sverige bytt namn och fått ny ledning. KKS, KATOLSK KARISMATISK FÖRNYELSE I SVERIGE. En av veteranerna inom förnyelsen, Lillemor Hallin intervjuas. Läs mera på KKS hemsida där Lillemor ger en återblick på de sista 30 åren.

Ordförande för KKS är nu diakon Pancho Chin a Loi. Man fortsätter att ha en inriktning på ekumeniskt samarbete, och framförallt vill man nå de katolska ungdomarna. Inför pingsten planerar man ett karismatiskt pingstfirande på nationell nivå med en nio dagars bön som inleds med bönevaka i Katolska domkyrkan Stockholm den 2 maj samt en nationell samling i Stockholm på pingstdagen med bl.a. karismatisk mässa, seminarium, vittnesbörd och avslutning med en lovsångskonsert. Läs mera...

KKS hemsidaLillemor Hallin ser tillbaka. Pentecost of the Nations, Karismatiska förnyelsens pingstfirande.

Posted by Bengt Malmgren | with no comments

Inför mötet med påven Benedikt XVI pingsten 2006 manade ICCRS till en bönekampanj "Operation Upper Room" vilket innebar bönevakor med tillbedjan inför det heliga sakramentet och intensiv förbön för Kyrkan ochAndens utgjutande över henne. De sista åren har många nationer och tiotusentals personer på allakontinenter fortsatt att delta i denna typ av världsvida böne-nätverk.

Detta år lanserar ICCRS ett projekt i två delar: - PENTECOST OF THE NATIONS 2008 - för en pingstens kultur. Första delen är ett bönenätverk under pingstnovenan 2-10 maj i linje med Operation Upper Room och andra delen är ett högtidligt firande på pingstdagen 11 maj.

I Sverige planerar KKS att inleda bönenätverket med en bönevaka 2 maj i Katolska Domkyrkan. Man uppmanar alla grupper och enskilda att  delta i bönenätverket på det sätt man själv har möjligt att göra, genom bön enskilt eller i bönegrupper eller att arrangera bönevakor på olika lokala orter under tiden 2-10 maj.
På pingstdagen 11 maj inbjuder man till ett NATIONELLT KARISMATISKT PINGSTFIRANDE i Stockholm med karismatisk mässa, seminarium, vittnesbörd och avslutning med en lovsångskonsert.

I olika länder förbereder man sig för pingstfirandet. Från Litauen har vi fått följande rapport:  Man uppmuntrar alla karismatiska bönegrupper och kommuniteter att gå in i intensifierade förböner under tiden innan  pingst och att anordna särskilda bönemöten. Pingsdagens stora nationella karismatiska firande kommer att ske vid vallfartsorten Siluva. Det är i år 400-årsjubileum för helgedomen i Siluva där den heliga Gudsmodern uppenbarade sig, den första i större sammanhang kända Maria-uppenbarelsen i Europa.

Karitativt arbete fortsätter lokalt ute i församlingarna även om ingen central organisation finns just nu. Katolskt Magasin skriver att det finns två kanslipersonal kvar. Det är insamlingsassistent Marija Kedzo samt Charles Camara som fullföljer slutrapporteringen från de tidigare projekten. Om man inte kan få fram en korrekt redovisning kan det bli frågan om ytterligare återbetalningar till Sida på flera miljoner. Bland annat arbetar Charles med ett projekt i Zambia som ligger fyra-fem år tillbaka i tiden.
Ulf Ekman, pastor för församlingen Livets Ord och Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna, möttes på onsdagkvällen i en debatt som sänden direkt via Livets Ord webcast.  Sturmark fokuserade på aktuella samhällsfrågor där han tyckte att kristendomen bidragit till att motverka utvecklingen, medan Ulf Ekman framhöll det konkreta i kristendomen och att Jesus faktiskt är en historisk person och att hans person och verk därför inte kan förbigås. Ekman menade också att kristendomen betytt mycket för utvecklingen av de etiska värderingar som är grundläggande i vårt samhälle idag. Både Ekman och Sturmark var överens om att vi lever i ett pluralistiskt samhälle, och så skall det vara. Sturmark sade att han hade respekt för Ekman och hans tro, men han är ändå rädd att kristna i maktställning skulle falla för frestelsen att tvinga på samhället religiösa värderingar som inte är demokratiskt förankrade. "Jag skulle inte vilja se dig som statsminister", sade han till Ekman. Trots debattörernas olika utgångspunkten var debatten hjärtlig och rakt på sak. Se videoinspelning av debatten här. Läs mera...