februari 2008 - Posts

I ett ledarstick i DN ifrågasätter Hanne Kjöller att ett riksförbund med 4,4 miljoner i statsbidrag kan få agera så totalitärt och odemokratiskt som när IOGT-NTO uteslöt Åke Green för hans åsikter om homosexualitet. Läs mera...
Posted by Bengt Malmgren | with no comments
Sorterad under: ,
Då och då kommer diskussionen upp om att den svenska bibelöversättningen Bibel 2000 har sina brister från katolskt perspektiv, och om behovet av en katolsk svensk bibelöversättning. Någon helt ny svensk katolsk bibelöversättning är inte aktuellt, säger Anders Piltz, ordförande i Katolska Liturgiska Nämnden, och han förklarar varför i ett svars-inlägg på Isidor Katolskt Forum.  Däremot arbetar KLN med en revision av Psaltaren, de fyra evangelierna och perikoperna för kyrkoårets sön- och helgdagar med utgångspunkt i Bibel 2000. Läs mera...