Hägglund: Vi kristdemokrater kräver respekt för vår hållning när det gäller äktenskapet.

Göran Hägglund talade vid kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar i Uppsala. Han kommenterade äktenskapsutredningen och sade: Vi kristdemokrater kräver respekt för vår hållning när det gäller äktenskapet. Äktenskapet som institution har funnits under tusentals år och är tillkommet framför allt för att skydda den svagare parten, barnens intressen. Det handlar om traditioner. Dessutom handlar det om ganska komplicerad juridik, om faderskapspresumtion och annat.
Hägglund tror att Alliansen kommer att hitta en bra lösning i frågan. Han betonade att man gick in i alliansarbetet med följande skrivning: ?Äktenskapet, som är den stabilaste samlevnadsformen, ska bevaras i sin nuvarande form.? Detta är den kristdemokratiska politiken i denna fråga, sade Hägglund. Läs mera...