Äktenskapsutredningen: Kritiska frågor inte tillåtna.

"Vi har nu alltså hamnat i en situation där frågor om släktets fortbestånd och samhällets grundvalar har blivit så betydelselösa att några diskussioner, kritiska frågor och befogade invändningar inte längre är tillåtna" ...
...skriver Ruben Agnarsson i Världen i dag med anledning av att alla riksdagspartier utom ett med emfas driver frågan att ändra äktenskapslagstiftningen utan att beakta negativa konsekvenser. Reinfeldt har sagt att en proposition kommer oavsett vad Kristdemokraterna säger. Läs mera...