Opinionsmöte för äktenskapet i S:ta Clara kyrka kl 19.00 måndag 14 jan.

Mötet som hålls i S:ta Clara kyrka i Stockholm kan ses som ett offentligt remissvar från de kyrkoledare som deltar till äktenskapsutredningen, skriver tidningen Dagen. Remissvaren skall vara inne senast tisdag 15 jan. Katolska kyrkan har redan offentliggjort ett skriftligt svar på 10 sidor, och biskop Anders Arborelius är en av de medverkande.
Arrangörer är aktionskommittén Bevara äktenskapet och Svenska Evangeliska Alliansen.
Medverkar gör också bl.a. förre ärkebiskopen i SvK Gunnar Weman, muslimske imamen Abd al Haqq Kielan, Yvonne Andersson (kd), Arne Stacksäng (m). Anders Bengtsson (Svenska Alliansmissionen), Viktor Poke och Kristina Frisk (Frälsningsarmén), Sten-Gunnar Hedin (Pingströrelsen), Anders Sjöberg (EFS), Christina Doctare, Rolf Åbjörnsson, Charlotta Levay, och Carin Stenström (chefredaktör Världen Idag).