Katolska kyrkans yttrande till äktenskapsutredningen offentliggjort.

Biskop Anders Arborelius önskar att en bred parlamentarisk  utredning görs. "En ändring av lagstiftningen så att äktenskapet också omfattar homosexuella par är en stor förändring i civilisationens historia, säger biskopen. Biskopen säger till Världen idag: " Alla medlemskyrkor i Sveriges Kristna Råd står bakom yttrandet, vilket gör tydligt att det finns en överväldigande kristen majoritet som håller fast vid att äktenskapet är reserverat för en man och en kvinna". I Yttrandet sägs bl.a:

?Synen på äktenskapet som en förening mellan man och kvinna delas av alla större kulturer i världen och kan sägas höra till mänsklighetens gemensamma arv. Utredningen kritiseras för att vara motsägelsefull och ytlig i sin analys. Trots att det i uppdraget ingått att se över lagstiftningen och hanteringen av frågan i de övriga nordiska länderna har detta inte gjorts. Av bl a dessa skäl menar Katolska kyrkan i sitt yttrande att det är viktigt att det demokratiskt fattade beslutet om en bred parlamentarisk utredning måste respekteras.?

I yttrandet som är 10 sidor långt utreds mycket grundligt argumenten bakom varför man kommit fram till slutsatserna. Läs yttrandet i dess helhet...

Comments

den 22 januari 2008 07:27 by Bengts Blogg

# Reinfeldt leder inte landet utan förleder.

Sverige har inte längre någon ledning. Var är handlingskraften och samarbetsförmågan hos den stolta kvartett