Litet intresse för registrerat partnerskap (och samkönade äktenskap?).

Lagen om registrerat partnerskap började gälla 1995. 31 december 2006 fanns enligt SCB drygt 2000 registrerade partnerskap (4188 reg. partners) i Sverige. Motsvarande siffra för äktenskap är 1,6 miljoner. Kring 300 partnerskap registrerades 2006 och strax under 100 upplöstes. Samma tid ingicks kring 46.000 äktenskap och 20.000 upplöstes. Livslång trohet är således inte så vanligt oberoende av samlevnadsform.
Tidningen Världen idag kommenterar statistiken och den senaste tidens debatt angående könsneutrala äktenskap:
"RFSL:s medlemmar är alltså måttligt intresserade av äktenskapligt samliv, de tycks endast vilja erövra äktenskapet som en symbol för att tömma ordet på sitt egentliga innehåll...
Den här veckans turbulens visar att det biologiska faktumet att det krävs en mamma och en pappa för att ett barn skall bli till har blivit politiskt sprängstoff i Sverige. Men när två pappor i partnerskap, eller två mammor för den delen, vill ha barn, måste de involvera ytterligare minst en mamma eller en pappa i föräldraprocessen, eftersom deras egen sexuella gemenskap är steril
."  Läs mera...