Tidigare ledamot i Caritas Sveriges styrelse: Stiftsledningens oro borde gällt den bristande insynen och demokratin i styrelsen.

"En vald styrelse behöver inte acceptera att några är oroliga för den och i sin så kallade oro undanhåller information, så att styrelsen hindras att genomföra sina stadgeenliga uppgifter.
Stiftsledningens oro borde ha gällt den bristande insynen och demokratin i Caritas styrelse.
Kanske var det så att stiftsledningen förstod att styrelsen aldrig skulle ha ställt sig bakom en ansökan om dispens för att rädda von Essen som ordförande trots hans betalningsanmärkningar".

Det skriver Gun Holmertz, tidigare ledamot i Caritas Sveriges styrelse i ett debattinlägg i UNT som svar till Maria Hasselgren, pressansvarig vid Stockholms katolska stift som i UNT sagt att stiftsledningen stod bakom beslutet att inte informera Caritas styrelse. Läs mera...
Published 2007-9-28 8:16 by Bengt Malmgren

Comments

den 28 september 2007 19:10 by Lars Flemstrom

# re: Tidigare ledamot i Caritas Sveriges styrelse: Stiftsledningens oro borde gällt den bristande insynen och demokratin i styrelsen.

Trots sin "litenhet" , har katolska kyrkan vuxit enormt genom de senaste årtionenas "massinvandring", varför troligen "kostymen har blivit för trång". Jag tror att det behövs ett tydligare mandat för lekmanna-nivån i kyrkan, och den svenska föreningsmodellen får ett starkare genomslag. Annars är det risk för ständiga konflikter.