Pressansvarig på Stockholms katolska stift: Det var stiftsledningen, inte von Essen som fattade beslutet att inte informera Caritas styrelse.

I ett debattinlägg i Upsala Nya Tidning 21 september skriver Maria Hasselgren, pressansvarig på stiftet att det var stiftsledningen som låg bakom beslutet att inte informera Caritas Sveriges styrelse om ordförandens betalningsanmärkningar som äventyrade 90-kontot samt kommunikationen med Stiftelsen för insamlingskontroll (SFI) angående dispensansökan. Debattinlägget får ses som ett svar på det tidigare uttalandet i tidningen av Gun Holmertz, tidigare ledamot i Caritas styrelse som tillsammans med 5 andra ledamöter i våras framlade en skrivelse där de efterlyste mer information från bl.a. ordförande von Essen. Holmertz ansåg att von Essen försökt "föra styrelsen bakom ljuset" då man under fyra månaders tid hölls ovetande om dessa fakta.

Nu säger alltså Maria Hasselgren att det var stiftsledningen som låg bakom att undanhålla informationen, och inte von Essen. Som motiv för beslutet anger hon att man inte ville "orsaka onödig oro i en organisation som sedan en längre tid haft stora interna problem". Biskop Anders Arborelius, stiftets ekonomichef och stiftets finansråd var hela tiden informerade om läget.

Angående beslutet att ansöka om dispens nämns i debattinlägget att detta skedde sedan man blivit informerade av ansvarig på SFI att man kunde lämna in en dispensansökan, vilken stiftet då gjorde. Först sedan dispensansökan avslagits valde man att informera Caritas Sveriges styrelse.

Hasselgren skriver att beslutet från stiftsledningen att ansöka om dispens hos SFI måste ses som ett uttryck för att stiftsledningen har fortsatt förtroende för Gustaf von Essen, och att han mot bakgrund av sin "stora erfarenhet och kompetens" fick uppdraget att rekonstruera Caritas (ett uppdrag som han som tidigare rapporterats inte längre har kvar).
 
Maria Hasselgren framhåller slutligen att det inte är något brottsligt att ha betalningsanmärkningar.
Published 2007-9-22 9:08 by Bengt Malmgren

Comments

den 18 oktober 2007 09:07 by Bengts Blogg

# Ta itu med stiftsledningens inre problem och sluta upp med att utse externa syndabockar.

Msgr Biletic säger i en intervju i KM att det var på rekommendation av tjänsteman på Stiftelsen för insamlingskontroll