Pingstledaren Sten Gunnar Hedin och domprost Åke Bonnier i panelsamtal om bibeltolkning.

Stockholms domkyrkoförsamling har gett ut ett magasin som delas ut gratis. I en artikel förekommer en sällsam bibeltolkning som bl.a. går ut på att Jesus i själva verket bejakade en homosexuell relation som påstås finnas mellan en romersk officer och hans tjänare, en ung gosse (Matt 8). Tolkningen har väckt starka reaktioner och har debatterats i dagspressen.
- Artikeln säger mer om prästen än om Bibeln. Det här är en homosexuell präst som tänker i homosexuella banor, men det här är absolut inte Svenska kyrkans teologi, säger Caroline Krook, biskop i Stockholms stift i en intervju för Världen idag.
Påpassligt anordnar studieförbundet Sensus ett panelsamtal på Medborgarhuset i Stockholm den 17 september. Man har bjudit in en panel bestående av Sten-Gunnar Hedin, Åke Bonnier m.fl.
- Vi tar inte ställning för vad som är rätt eller fel i frågan, utan vill ge utrymme åt en frisk debatt, säger Eva Ajaxén på Sensus studieförbund.  Mera...
Published 2007-9-13 22:40 by Bengt Malmgren
Sorterad under: