Caritas Sverige går i graven, personalen avvecklas. Generalvikarie Stjepan Biletic leder återuppbyggnadsarbetet.

På årsmötet i april beslutades om avveckling av föreningen Caritas Sverige och en avvecklingsstyrelse tillsattes med Lennart Cervall som ordförande. Uppdraget håller nu på att slutföras och Caritas Sverige upphör att existera 30 september. Personalen sägs upp och generalvikarie Stjepan Biletic tar över som likvidator och leder det återstående arbetet med slutrapportering till Sida.

Von Essen och gruppen kring honom har inte längre kvar uppdraget att bygga upp den nya Caritas-organisationen. Detta uppdrag har gått till generalvikarie Stjepan Biletic som i en intervju med tidningen Dagen säger att man nu tar en paus på några månader och funderar på i vilken form Caritas-organisationen i Sverige skall återuppstå. Biletic förutsätter att man kan börja en ny dialog med Sida och att man i fortsättningen till 150% kommer att satsa på insamlingar i Sverige.  Många  församlingar har redan kontakt med en fattig församling i världen som de hjälper alldeles själva, det är ett arbete som Caritas centralt kan satsa på att stödja, menar han.

Biletic kommenterar slutligen det faktum att von Essen och gruppen kring honom inte längre är aktuell: ?detta har ingenting att göra med att biskopen skulle ha bristande förtroende för Gustaf von Essen.? Läs mera...
Published 2007-9-6 8:04 by Bengt Malmgren

Comments

den 22 september 2007 09:10 by Nyheter om kyrka kultur samhälle

# Pressansvarig på Stockholms katolska stift: Det var stiftledningen, inte von Essen som fattade beslutet att inte informera Caritas styrelse.

I ett debattinlägg i Upsala Nya Tidning 21 september skriver Maria Hasselgren, pressansvarig på stiftet