Moder Teresas andliga kamp beskrivs i ny bok.

I veckan är det 10 år sedan Moder Teresa dog, hennes "himmelska födelsedag". Nunnan representerade under 1900-talet för hela världen den självutgivande gudomliga kärleken genom sitt arbete bland de fattigaste av de fattiga i Calcutta, och efter hennes död har många förordat hennes helgonförklaring.
Fader Brian Kolodiejchuk, en av dem som förespråkar hennes helgonförklaring har nyligen gett ut en bok: "Mother Teresa: Come Be My Light." Fader Brian har i boken sammanställt hennes brev och korrespondens, av vilka en del belyser tvivel och andliga prövningar som Moder Teresa kämpade med under sitt liv.
Som vanligt när något publiceras som har med Katolska kyrkan att göra tar pressen tag i detta och försöker hitta något som går att skandalisera. Tvivlet lyfts fram som en mörk sida hos Moder Teresa som skulle misstänkliggöra det positiva hon stått för. Den som är insatt i villkoren för ett sant andligt liv förstår dock att helgonen inte är några superhjältar som lever på en nivå över alla andra. De är människor precis som var och en och kämpar med tvivel och svårigheter. Att Moder Teresa kämpade denna kamp gör hennes helighet inte mindre. Tvärtom är det den väg alla helgon, och vi alla som utifrån vår tro vill sträva mot ett heligt liv måste gå. Johannes av Korset (1542-1591) kallade detta  "själens dunkla natt".

Den orden Moder Teresa Grundade heter Missionaries of Charity, Kärlekens missionärer. En liten systrakommunitet finns i Nacka, Fisksätra. Systrarna inbjuder till ett gemensamt firande av 10-årsjubileet av Moder Teresas himmelska födelsedag i Katolska domkyrkan i Stockholm med början onsdag den 5 september med mässan kl 17.00 och tillbedjan därefter. Firandet avslutas torsdag den 6 september med mässan kl 17.00 som celebreras av biskop Anders Arborelius. Efter mässan inbjuder systrarna till samkväm.  Läs mera...