Schönstatt-rörelsen i Sverige firar 40 år.

Fredag 7 sept firar Schönstatt-rörelsen i Sverige sitt 40-årsjubileum med mässa i Domkyrkan kl 17.00. Grundaren pater Josef Kenternich föddes 1885 i Tyskland. Schönstatt vid Rhen invid Koblenz är idag en stor vallfartsort, ett pilgrimscentrum för bönerörelsen som inlemmar både präster, systrar och lekmän som samlas och ber i ett trettiotal länder.
Det var många svårigheter i början. Under andra världskriget fängslades pater Kentenich och deporterades till förintelselägret Dachau. Där ingjöt han tro och mod hos sina medfångar. P Kentenich överlevde, men tvingades i landsflykt till USA. Där finns nu ett andligt Schönstattcentrum i Milwaukee.
I Domkyrkan i Stockholm, i kyrkans krypta, uppförde domprost Johannes F Koch 1967 ett Schönstattaltare med den vackra bilden av Jungfru Maria med Jesusbarnet. Där hålles nu Schönstattandakter varje torsdag. Mera...