juli 2007 - Posts

Beredskapen och medvetenheten när det gäller sexuella övergrepp på barn blir allt större inom kyrkorna. Sveriges Kristna Råd har tidigare arbetat med dessa frågor. Frälsningsarmén har sedan några år tillbaka ett material ?I Trygga Händer? som alla deras ungdomsledare och officerare går igenom. Materialet används också av andra samfund. Katolska kyrkan antagit en beredskapsplan som ska förhindra att barn i kyrkans vård råkar illa ut. Det handlar bland annat om lättillgängliga, öppna lokaler, att alltid ha två vuxna ledare tillsammans i en barngrupp och att misstanke om övergrepp ska leda till omedelbar avstängning och polisanmälan. Mera...
Katolske biskopen Anders Arborelius går i en annons publicerad i Göterborgs-Posten och Dagen ut med en ursäkt för sexuella övergrepp gjorda av en katolsk präst i Göteborgs-trakten på 50-talet. Den utsatta personen anmälde det hela till stiftet år 2005, och en utredning, så grundlig som är möjligt efter så många år, har gjorts. Den utsatta personen vill vara anonym och personen vill inte heller att förövarens identitet skall röjas. Stiftet går ut med denna offentliga ursäkt i samförstånd med den utsatta personen. Läs mera...