Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

Bloggar

 • Den Helige Ande gör skillnad!

  Ingen kan säga ?Jesus är Herre? annat än i den helige Ande, skriver aposteln Paulus. Det kristna livets själva motor och drivkraft är den helige Ande. När vi öppnar oss för evangeliet får vi den helige Ande, inte som en teoretisk princip eller som lite förgyllande hänryckning på pingsten, utan som en kraft som faktiskt gör skillnad i våra liv. Mänsklig idealism och god vilja tenderar att svalna med tiden inför alla svårigheter och frustrationer som möter på vägen. Är man tillräckligt envis och vägrar...
  Posted to Bengts Blogg by Bengt Malmgren on 2006-5-29
  Sorterad under: ,
 • Kyskheten bör återupptäckas i vårt samhälle.

  Det sprids mycket myter i vårt samhälle. En sådan myt är att det förekommer en s.k "blatte-svenska" i våra storstads-regioner som talas av unga invandrare från andra kulturkretsar. I mytbildningen ingår också att den grupp som talar denna blatte-svenska är förtryckt så länge vi tvingar dem in i rikssvenskan som lärs ut i skolorna. Bl.a. tidskriften Gringo ger uttryck för denna åsikt. Möjligen kan sådana moraliska övertoner ha gjort det lättare att fatta beslut om nedskärning av den andel timmar som...
  Posted to Bengts Blogg by Bengt Malmgren on 2006-5-15
  Sorterad under: ,
 • Jag är den gode herden.

  A Sermon for the Fourth Sunday of Easter (B), St. Paul?s Parish, Gävle, Sweden. Texts: Acts 4:8-12; Ps.117; 1Jn 3:1-2; John 10:11-18 ?I am the good shepherd: the good shepherd is one who lays down his life for the sheep?. My dear brothers and sisters in Christ, these words of our Lord, which we have just heard are very consoling. We who live in this troubled world need to be reassured again and again that we are not without hope. God loves us so much that He would not want us to be like sheep without...
  Posted to Pater Damian by admin on 2006-5-7
 • En vital kyrka evangeliserar, inte bara försvarar sig mot kränkningar.

  Vi ser idag många tecken på en förnyad vitalitet inom kyrkan, men vi ser också en stor del av henne som har blivit däst och kraftlös, helt samhällsanpassad och inte längre förmögen att vara det salt och ljus i samhället som hon skulle vara. Ett tecken på kyrkans kraftlöshet är bristen på engagemang för att positivt evangelisera och nå ut till dagens sekulariserade människor. I stället ligger dessa samhällsanpassade kristna steget efter och blir på sin höjd förnärmade när någon hädar eller kritiserar...
  Posted to Bengts Blogg by Bengt Malmgren on 2006-5-1
 • Bort med religionsfobikerna från skol-katedrarna!

  Nu går Lärarnas Riksförbund genom sin ledare Mette Fjelkner ut med propån att skolor på religiös grund inkl. kristna skall förbjudas. (DN debatt 16 april) Som motivering anges bl.a. faran att skolans vetenskapliga grund skulle undermineras, som exempel anges rädslan att få in kreationism-debatten från USA med krav på att undervisa i intelligent design som alternativ till Darwins teori. Katolska friskolor i Sverige har alltid byggt på den fastlagda läroplanen och gett eleverna en mycket god kunskapsgrund...
  Posted to Bengts Blogg by Bengt Malmgren on 2006-4-19
 • Herren har uppstått som han sagt!

  Herren har uppstått som han sagt! Halleluja! Detta är sannerligen dagen som Herren har gjort. Låt oss fröjdas och vara glada. Halleluja! Mina kära bröder och systrar i Kristus, det är med stor glädje jag talar till er. Herren har verkligen uppstått. Halleluja! Detta är något som ger oss alla en stor glädje. Genom sin död, så omintetgjorde Jesus döden för oss, och genom sin uppståndelse så återupprättade han livet för oss. Såsom aposteln Paulus säger: "Om Kristus inte hade uppstått från de döda, så...
  Posted to Pater Damian by admin on 2006-4-16
 • OSANNA IN EXCELSIS

  A Homily for Palm Sunday (B) St. Paul?s Parish, Gävle, Sweden. Texts: Is. 50: 4-7; Ps. 21; Phil. 2: 6-11; Mark 14: 1-15: 47 ?Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest! My dear brothers and sisters in Christ, these words we sang at the beginning of the procession launch us into the Holy Week beginning today. It is fitting that we begin the last lap of the spiritual journey we began on Ash Wednesday with the Lord?s triumphal ride into the holy city, Jerusalem...
  Posted to Pater Damian by admin on 2006-4-9
 • Heteronormativitet ej likställt med homofobi och diskriminering.

  Alla människor har lika värde och står under vissa grundläggande lika livsvillkor. Till dessa vilkor hör att vi alla har blivit till genom en mamma och en pappa. Detta gäller också HBT-personer. Till livsvillkoren hör också att livet inte alltid är rättvist. Vi kan berövas det skydd och den omsorg vi borde ha rätt till genom våra föräldrar. Vikarierande vårdare eller fosterföräldrar/adoptivföräldrar kan då behöva träda in. Att det funnits fördomar och diskriminering mot homosexuella är klart, och...
  Posted to Bengts Blogg by Bengt Malmgren on 2006-4-4
 • Katoliker borde synas mer i den offentliga debatten.

  Respekt grundades 2001 som en rörelse inom Katolska kyrkan i Sverige. Man sprider kunskap om Katolska kyrkans syn i viktiga medicinsk-etiska frågor bl.a. genom sin webb-plats och nu genom publikation av den lilla skriften "Respekt för människans värdighet - Etisk analys och katolsk syn på 14 medicinsk-etiska områden". Områden som behandlas är bl.a. abort, familjeplanering, eutanasi, palliativ vård och stamcellsforskning. Varje avsnitt inleds med en översikt över medicinska och juridiska fakta, därefter...
  Posted to Bengts Blogg by Bengt Malmgren on 2006-3-28
 • Kyrkan utvecklas bäst i motvind

  Att kyrkan utvecklas bäst och stärks under perioder av motgång visar inte minst de första kristna århundrandena då kyrkan trots förföljelse spreds runt hela medelhavet. Det fanns ett nära samband mellan tro och människornas vardagsliv. Människor var beredda att gå i döden för sin tro. Från och med Konstantin-eran då kristendomen blev stadsreligion började en stagnation. Många förnyelserörelser som i det långa loppet visat sig omistliga för kyrkans andliga utveckling rönte från början stort motstånd...
  Posted to Bengts Blogg by Bengt Malmgren on 2006-3-26
 • Katolska kyrkan behöver städa framför egen dörr

  Fastan är en tid av självrannsakan och omvändelse. Låt inte detta bli ett andligt utanpå-verk som vi pliktskyldigt och traditionellt gör, utan låt oss verkligen gå till rätta med varandra. Det som behöver ändras på djupet är ofta det vi minst av allt vill se eller erkänna. Ibland kommer saker i dagen som klart indikerar att allt inte står rätt till: Vi har tidigare hört om pedofilskandalerna i USA. Enligt John Jay-rapporten var så många som 4% av prästerna på något sätt involverade i pedofili-brott...
  Posted to Bengts Blogg by Bengt Malmgren on 2006-3-19
 • Hammar en dialogens människa.

  TV programmet Existens hade igår en intervju med ärkebiskop KG Hammar med anledning av det stundande skiftet på ärkebiskopsposten i Svenska kyrkan. Mycket kritik må riktas mot hans sätt att uppfatta sin roll som ärkebiskop, men jag måste säga att jag uppskattar hans lugna och ödmjuka sätt att framhäva dialogen. Intervjuaren ville fokusera på de dagspolitiska frågorna, huruvida det går för långsamt med radikaliseringen av kyrkan, kvinnoprästfågan, vigning av homosexuella etc. och om det inte var dags...
  Posted to Bengts Blogg by Bengt Malmgren on 2006-3-12
 • Var förs det offentliga samtalet idag?

  Diskussions- och chatt-forum på internet liksom mailing-listor har blivit vanliga på senare år. Ungdomar tycker om den snabbare formen av kommunikation i realtid som chatten innebär. Intressegrupper av olika slag håller sig gärna med en mailinglista där man kan utbyta erfarenheter och information med likasinnade. Det senaste tillskottet till kommunikation på internet är bloggen, en slags dagbok på internet varigenom politiker, företag, privatpersoner kan kommunicera med en större publik. Internet...
  Posted to Bengts Blogg by Bengt Malmgren on 2006-3-8
 • Nu flyttar jag bloggen till Isidor katolskt forum

  Jag började blogga i december 2005, mina tidigare artiklar kan läsas på www.isidor.se/blogg . Det känns bra att få vara med och starta ett samtalsforum om katolsk tro på internet, det känns som en mycket meningsfull uppgift, och jag är glad för den respons det fått med många nya användare som registrerat sig de sista dagarna. Jag har skickat ut inbjudningsbrev brett till vänner och personer jag känner inom alla samfund. För...
  Posted to Bengts Blogg by Bengt Malmgren on 2006-3-2
  Sorterad under:
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren