Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

Bengts Blogg

Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

 • Nattvardsteologi under omprövning inom frikyrkorna.

  Mycket händer inom kristenheten idag i sammanhang där man minst av allt kunde förvänta sig att det skulle hända. Jag har skrivit mycket om förnyelse av pingst-erfarenheten och återupptäckten av ande-dopet och de andliga nådegåvorna i Katolska kyrkan. Karismatiska förnyelsen som står inför sitt 40-årsjubileum har blivit 1900-talets största förnyelserörelse inom katolska kyrkan, och den har fått starkt stöd av de fyra senaste påvarna. Mer och mer står det klart att det inte är frågan om en rörelse...
 • Sprid en pingstens kultur i kyrkan och världen!

  Jag är just hemkommen från Italien, där jag deltagit i en pingstvigilia tillsammans med påven och företrädare för andliga rörelser och kommuniteter i kyrkan samt karismatiska förnyelsen. Närmare 400.000 personer var samlade på Petersplatsen och angränsande gator. Påven höll ett mycket fin och djuplodande teologisk utläggning om den helige Ande. (länk till påvens tal) . Under veckan efter pingst har jag deltagit...
 • Sexualiseringen gör folk olyckliga.

  Nyligen har en attitydundersökning presenterats som visar att ungdomar gör skillnad mellan sex och kärlek. Psykolog Eva Rusz som själv jobbat som rådgivare åt Big Brother vet vad hon talar om när hon säger att människor inte mår bra av den översexualisering de tvingas in i. Läs reportage i Dagen . De bakomliggande orsakerna till ungdomars beteende, menar Eva Rusz, går att koppla samman med barndom och uppväxt. hon skriver om...
 • Den Helige Ande gör skillnad!

  Ingen kan säga ?Jesus är Herre? annat än i den helige Ande, skriver aposteln Paulus. Det kristna livets själva motor och drivkraft är den helige Ande. När vi öppnar oss för evangeliet får vi den helige Ande, inte som en teoretisk princip eller som lite förgyllande hänryckning på pingsten, utan som en kraft som faktiskt gör skillnad i våra liv. Mänsklig idealism och god vilja tenderar att svalna med tiden inför alla svårigheter och frustrationer som möter på vägen. Är man tillräckligt envis och vägrar...
  Sorterad under: ,
 • Kyskheten bör återupptäckas i vårt samhälle.

  Det sprids mycket myter i vårt samhälle. En sådan myt är att det förekommer en s.k "blatte-svenska" i våra storstads-regioner som talas av unga invandrare från andra kulturkretsar. I mytbildningen ingår också att den grupp som talar denna blatte-svenska är förtryckt så länge vi tvingar dem in i rikssvenskan som lärs ut i skolorna. Bl.a. tidskriften Gringo ger uttryck för denna åsikt. Möjligen kan sådana moraliska övertoner ha gjort det lättare att fatta beslut om nedskärning av den andel timmar som...
  Sorterad under: ,
 • En vital kyrka evangeliserar, inte bara försvarar sig mot kränkningar.

  Vi ser idag många tecken på en förnyad vitalitet inom kyrkan, men vi ser också en stor del av henne som har blivit däst och kraftlös, helt samhällsanpassad och inte längre förmögen att vara det salt och ljus i samhället som hon skulle vara. Ett tecken på kyrkans kraftlöshet är bristen på engagemang för att positivt evangelisera och nå ut till dagens sekulariserade människor. I stället ligger dessa samhällsanpassade kristna steget efter och blir på sin höjd förnärmade när någon hädar eller kritiserar...
 • Bort med religionsfobikerna från skol-katedrarna!

  Nu går Lärarnas Riksförbund genom sin ledare Mette Fjelkner ut med propån att skolor på religiös grund inkl. kristna skall förbjudas. (DN debatt 16 april) Som motivering anges bl.a. faran att skolans vetenskapliga grund skulle undermineras, som exempel anges rädslan att få in kreationism-debatten från USA med krav på att undervisa i intelligent design som alternativ till Darwins teori. Katolska friskolor i Sverige har alltid byggt på den fastlagda läroplanen och gett eleverna en mycket god kunskapsgrund...
 • Heteronormativitet ej likställt med homofobi och diskriminering.

  Alla människor har lika värde och står under vissa grundläggande lika livsvillkor. Till dessa vilkor hör att vi alla har blivit till genom en mamma och en pappa. Detta gäller också HBT-personer. Till livsvillkoren hör också att livet inte alltid är rättvist. Vi kan berövas det skydd och den omsorg vi borde ha rätt till genom våra föräldrar. Vikarierande vårdare eller fosterföräldrar/adoptivföräldrar kan då behöva träda in. Att det funnits fördomar och diskriminering mot homosexuella är klart, och...
 • Katoliker borde synas mer i den offentliga debatten.

  Respekt grundades 2001 som en rörelse inom Katolska kyrkan i Sverige. Man sprider kunskap om Katolska kyrkans syn i viktiga medicinsk-etiska frågor bl.a. genom sin webb-plats och nu genom publikation av den lilla skriften "Respekt för människans värdighet - Etisk analys och katolsk syn på 14 medicinsk-etiska områden". Områden som behandlas är bl.a. abort, familjeplanering, eutanasi, palliativ vård och stamcellsforskning. Varje avsnitt inleds med en översikt över medicinska och juridiska fakta, därefter...
 • Kyrkan utvecklas bäst i motvind

  Att kyrkan utvecklas bäst och stärks under perioder av motgång visar inte minst de första kristna århundrandena då kyrkan trots förföljelse spreds runt hela medelhavet. Det fanns ett nära samband mellan tro och människornas vardagsliv. Människor var beredda att gå i döden för sin tro. Från och med Konstantin-eran då kristendomen blev stadsreligion började en stagnation. Många förnyelserörelser som i det långa loppet visat sig omistliga för kyrkans andliga utveckling rönte från början stort motstånd...
 • Katolska kyrkan behöver städa framför egen dörr

  Fastan är en tid av självrannsakan och omvändelse. Låt inte detta bli ett andligt utanpå-verk som vi pliktskyldigt och traditionellt gör, utan låt oss verkligen gå till rätta med varandra. Det som behöver ändras på djupet är ofta det vi minst av allt vill se eller erkänna. Ibland kommer saker i dagen som klart indikerar att allt inte står rätt till: Vi har tidigare hört om pedofilskandalerna i USA. Enligt John Jay-rapporten var så många som 4% av prästerna på något sätt involverade i pedofili-brott...
 • Hammar en dialogens människa.

  TV programmet Existens hade igår en intervju med ärkebiskop KG Hammar med anledning av det stundande skiftet på ärkebiskopsposten i Svenska kyrkan. Mycket kritik må riktas mot hans sätt att uppfatta sin roll som ärkebiskop, men jag måste säga att jag uppskattar hans lugna och ödmjuka sätt att framhäva dialogen. Intervjuaren ville fokusera på de dagspolitiska frågorna, huruvida det går för långsamt med radikaliseringen av kyrkan, kvinnoprästfågan, vigning av homosexuella etc. och om det inte var dags...
 • Var förs det offentliga samtalet idag?

  Diskussions- och chatt-forum på internet liksom mailing-listor har blivit vanliga på senare år. Ungdomar tycker om den snabbare formen av kommunikation i realtid som chatten innebär. Intressegrupper av olika slag håller sig gärna med en mailinglista där man kan utbyta erfarenheter och information med likasinnade. Det senaste tillskottet till kommunikation på internet är bloggen, en slags dagbok på internet varigenom politiker, företag, privatpersoner kan kommunicera med en större publik. Internet...
 • Ordens inflation.

  Ord står för betydelse och mening. I begynnelsen hade orden stor tyngd som bärare av betydelse och mening. Innan papyrus fanns muntlig tradition, sagor och sägner berättades från generation till generation. Sedan uppfanns olika underlag att skriva på. Bokrullar, skickliga skrivare präntade böcker i klostren, en bok var något mycket kostbart. Sedan kom boktryckar-konsten som gjorde att böcker kunde spridas i större skala, men fortfarande hade det skrivna ordet en stor tyngd. I vårt mediasamhälle tycks...
 • Nu flyttar jag bloggen till Isidor katolskt forum

  Jag började blogga i december 2005, mina tidigare artiklar kan läsas på www.isidor.se/blogg . Det känns bra att få vara med och starta ett samtalsforum om katolsk tro på internet, det känns som en mycket meningsfull uppgift, och jag är glad för den respons det fått med många nya användare som registrerat sig de sista dagarna. Jag har skickat ut inbjudningsbrev brett till vänner och personer jag känner inom alla samfund. För...
  Sorterad under:
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren