Bengts Blogg

Bengt Malmgren, Läkare och katolik i Stockholm

 Följ mig på Twitter

Min YouTubekanal

 

 


 

  • RSS
  • Info om nytillkommet till:
    OK

Senaste poster

Sökord

Arkiv

Community

Folket: Ge oss starka ledare som kan tolka vår vilja
Israeliterna bad Samuel att tillsätta en kung. Under hela sitt vuxna liv hade han varit domare över Israel, men nu ville de ha en kung som skulle härska över dem. Samuel tyckte inte det var en bra idé och vände … Läs mer
Påve em Benedict XVI om Europa: Kyrkan kan aldrig sluta att förkunna evangeliet!
Jag fortsätter att läsa sista intervjuboken med påve emeritus Benedict. ”Last Testament: In His Own Words”. Intervjuaren frågar med anledning av den nya evangelisationen som påve Johannes Paulus II uppmanade till och det Påvliga rådet för främjande av Ny Evangelisation som Benedict … Läs mer
Brasiliens blivande kardinal: Kyrkan skall vara profetisk och barmhärtig, ej kontrollerande
Ärkebiskop Sergio da Rocha, ordförande i Brasiliens biskopskonferens är en av de 16 biskopar och en präst som kommer att utnämnas till kardinal i samband med konsistoriet i Vatikanen senare denna månad. Alla kardinaler under 80 år är de som … Läs mer
Ekumeniken bär frukt i den enda heliga, katolska och apostoliska Kyrkan
De sista 50 årens ekumeniska arbete håller på att bära frukt. Jag tror inte det främst beror på människors ansträngningar, skulle det inte vara för att det är en följd av den Helige Andes verkan i vår tid, så skulle … Läs mer
Kristna väljares stöd för Trump ologiskt
Evangelikala kristna i USA, de som brukar kallas ”den kristna högern” har traditionellt röstat republikanskt, men det starka stödet från den grupp till Trump trots allt hans kvinnoförakt, föraktfulla uttalanden om olika folkgrupper hans och sexistiska är svårt att förstå. Även … Läs mer
Aldrig bedöma påve-på-plan-yttrande, innan man sett transkriptet.
Originally posted on Rebellas andra:
Ett par gånger har jag överseende sett på, när internationell press gått bananas över något som Franciskus sagt. Vanligen är det helt taget ur sitt sammanhang och antingen grundligt missförstått eller saftigt övertolkat. Vad gäller…
Benedict XVI om Europa i en brytningstid ? ställer krav på nya former av närvaro för Kyrkan
”it is obvious that the Church is increasingly stepping out of the old European fabric of life, and is thus taking on a new character and a new form in her trajectory. Above all, we see how the dechristianization of … Läs mer
Katolsk-ortodox dialog: Samförstånd om Primatet under de första 1000 åren
Katolska och ortodoxa teologer har just avslutat en samtalsrunda som resulterat i att man kommit fram till samsyn rörande vissa punkter om primatet under de första 1000 åren av kyrkans historia. Samtalen avslutades i Chieti i Italien 21 september och … Läs mer
Påve emeritus Benedictus XVI tankar om kristendomens framtid
”That we?re no longer coextensive with modern culture, the basic shape of Christianity is no longer determined, that is obvious. Today we live in a positivistic and agnostic culture, which shows itself more and more intolerant towards Christianity. In that … Läs mer
Allvarligt att felaktig bild av katolsk rättfärdiggörelselära sprids
Att Anders Gerdmar inte accepterar katolskt kristen tros syn på de Heligas samfund och Guds Moder Maria är en sak, där är vi eniga om att vi skiljer oss åt. Allvarligt och bidragande till onödig splittring är emellertid den bild … Läs mer
Påven, kvinnorna och gubbarna
Det var ett lyckat och för alla parter i kyrka och samhälle givande och uppskattat besök som påve Franciskus genomförde i Sverige. Han valde att personligen komma till åminnelsehögtiden av Reformationen i Lund istället för att skicka en lägre dignitär  Genom mediabevakningen som … Läs mer
Ekumenik på frammarsch men är fotfolket med?
Ekumenik och kristen enhet är ett måste. Det är Katolska kyrkans officiella hållning som upprepats av alla påvar alltsedan Andra Vatikankonciliet. Och ekumeniken har länge varit på stark frammarsch, kyrkoledare och teologer driver på. Biskop Anders Arborelius och biskop Antje … Läs mer
Amore Infinito album transforms John Paul II?s poetry into song
Apropå nobelpriset i litteratur: Också Johannes Paulus II var en poet. Rebloggar från Aleteia.org: The world must remember this incredible man?in this wonderful man, in his great humanity, I?ve seen a saint. ? Plácido Domingo Captivated by the person and … Läs mer
Avslutande tankar om Anders Gerdmars bok ? av Mikael Karlendal
Mikael Karlendal, katolik med bakgrund i Pingströrelsen har ganska ambitiöst granskat Anders Gerdmars bok som jag kommenterat i flera tidigare inlägg. Hans utgångspunkt är att alla protestantiska grupper har en hypotes om den tidiga kyrkans avfall, så att det behövdes en … Läs mer
Luther och Erasmus, Gerdmar och jag
Diskussionen om Reformationen i samband med 500-årsminnet och stundande händelser i landets södra regioner har fört mycket positivt med sig. Den inomkatolska kritiken mot missbruk och korruption inom påvekyrkan uppmärksammats, och fokus har fallit på humanisten och katoliken Erasmus av Rotterdam … Läs mer
Fler poster Nästa sida »