Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

Bladdra med sokord

Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

  • Unga alltmer ointresserade av Jesus.

    Undersökningar och intervjuer med unga visar att okunskapen, men också framförallt ointresset att veta mer om Jesus ökar. I Göteborg har forskaren Marie Fahlén undersökt en grupp ungas intryck och tankar i mötet med både traditionella och moderna Jesusbilder, rapporterar Dagen . Avhandlingen visar att unga har svårt att tolka ett traditionellt kristet symbolspråk. - Man har inte kunskap om till exempel Jesus som den gode herden. Inte ens de som konfirmerats hade det, säger hon. Ju mindre kunskap...
  • Betydelsefulla i dagar i Madrid

    Andlig fördjupning, bön kombinerat med fest och glädje utmärker Värddsungdomsdagarna i Madrid 16-21 augusti. igår kom påven och stannar till på söndag då man firar en stor avslutningsmässa där man räknar med 1 miljon människor. Det märks att ungomarna är glada och upprymda att få träffa påven, och det blir alltid feststämninng vid sådana tillfällen då man är med katoliker, men det är en glädje som har evangeliska dimensioner, det blir aldrig en personkult som kring någon pop-idol. Påven själv framhäver...
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren