Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

Bladdra med sokord

Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

 • Katolsk etik: Tro, förnuft, grundantaganden.

  Beskows uttalande i SvD-artikeln att den katolska etiken härleds ur det mänskliga förnuftet och inte ur Bibeln har väckt en hel del debatt, t.ex. på bloggen Yada yada . Läs gärna hela diskussionen i de efterföljande kommentarerna. Beskow har rätt så till vida att tro och förnuft inte utesluter varandra, och katolsk teologi och etik kan aldrig motsäga förnuftet. MEN TRON TILLFÖR TROTS ALLT NÅGOT MER ÄN FÖRNUFTET. Jag tror inte att det ens teoretiskt skulle kunna finnas någon så högintellektuell människa...
 • Påven presenterar ny bok om Jesus

  På Vatikanradions hemsida kan vi läsa att Benedikt XVI kommer ut med en ny bok om Jesus under våren. Den handlar om den historiska personen Jesus. Påven säger att han är övertygad om att Jesus så som vi möter honom i evangelierna är mycket mer logisk ur historisk synvinkel och mycket lättare att förstå, än de rekonstruktioner vi fått av Jesus de senaste årtiondena. Utvecklingen av den kritiska forskningen har lett till alltmer subtila skillnader vilket gjort att bilden av Jesus blivit diffus, samtidigt...
 • Mager human-etisk argumentation

  En blastocyst, det allra första stadiet av mänskligt liv jämförs i en debattartikel i tidningen Dagen av Christer Sturmark med en flughjärna. Flughjärnan innehåller dock fler celler. Sturmark drar slutsatsen: " Vi borde alltså ha större moraliska betänkligheter när vi smäller ihjäl flugan i sommarstugan än när vi forskar på embryonala stamceller ." Med samma logik fortsätter han: " Problemet är att varje cell i vår kropp är en potentiell människa, om man ska tro den senaste forskningen...
 • Unik händelse i den interreligiösa dialogen: 38 muslimska intellektuella skriver brev till påven.

  Det är en unik händelse i den interreligiösa dialogens historia att 38 muslimska intellektuella representerande alla olika riktningar inom Islam skriver ett öppet brev till påven som ett svar på det tal han höll i Regensburg. Brevet uttrycker respekt för påven, och man fortsätter dialogen om tro och förnuft som han inledde. De kritiserar också de muslimer som vill använda våld och som menar att ändamålet helgar medlet. Alla krafter som vill uppvigla till strid och motsättningar verkar nu komma på...
  Sorterad under: ,
 • Tro och förnuft hör ihop. Samarbete mellan religionerna befrämjar freden.

  Efter påvens föreläsning i Regensburg från vilken ett löstryckt citat väckte så mycket uppmärksamhet i den muslimska världen, så var det många västerländska debattörer som ville påstå att påven mycket väl visste att det skulle bli dessa reaktioner och att han i själva verket gav uttryck för ärkekonservativa islamofoba idéer. Att så inte var fallet har den fortsatta utvecklingen klart visat. En del militanta islamister försökte dra växlar på det hela och blåsa upp hatiska stämningar, men det lyckades...
  Sorterad under: ,
 • Tro och förnuft, Kristendom och Islam och den västerländska sekularismens dövhet för det gudomliga.

  Påven Benedikt XVI har hållit en akademisk föreläsning i Regensburg om förhållandet mellan tro och förnuft, föreläsningen var också en vidräkning med allt religiöst motiverat våld, också inom kristendomen. Han förmedlade då en 700 år gammal kritik mot islam, ett citat från en bysantinsk kejsare att tron inte skall spridas med svärd. Detta väckte upprörda känslor hos många muslimer som vi hört om i nyhetsrapporteringen. Det var på inget sätt påvens avsikt att förolämpa troende muslimer. Udden i talet...
  Sorterad under: ,
 • Icke-konfessionalitet är en tro bland andra. Religionen är en del av människans existens.

  I debatten om religiösa friskolors vara eller inte vara hänvisas ofta till en objektivt vetenskapsgrundad skola som motvikt till konfessionella skolor som bygger på subjektiva åskådningar. Går det att vara neutral i fråga om tro och livsåskådning? Guds existens går inte att bevisa inte heller motbevisa, det är en fråga om livshållning. Också ateism är en livsåskådning som egentligen kan jämställas med en tro. Inom vetenskapen talar man ofta om ett agnostiskt förhållningssätt: Eftersom kunskap om...
  Sorterad under:
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren