Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

Bladdra med sokord

Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

  • Maria den första helt frälsta människan

    Idag firar vi Maria immaculata (Marias obefläckade avlelse) eller som festen nu heter " Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet " enligt den tro som rått i alla tider i Katolska kyrkan och som påven Pius IX år 1854 upphöjde till dogm: Att jungfru Maria för Kristi döds skull bevarats ren från all synd alltifrån sin tillblivelse . Dagens textläsningar lär oss att förstå inenbörden av dagen ytterligare. I första...
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren