Bengts Blogg

Bengt Malmgren, Läkare och katolik i Stockholm

   Följ mig på Twitter

  Min YouTubekanal

   

   


   

  Senaste poster

  Sökord

  Arkiv

  Community

  Bladdra med sokord

  All Tags » sexuella övergrepp (RSS)
  Generella regler från Vatikanen och uppföljning av lokala biskopars ansvarighet.
  Det finns en falsk bild av att Vatikanen styr allt i detalj i den världsvida Katolska kyrkan. Denna närmast mytologiska föreställning om Roms centralistiska regim över världen ser ut ungefär så här: När Rom säger "hoppa", så reagerar alla i Katolska kyrkan i hela världen genom att fråga "hur högt?". Om det är problem i Katolska kyrkan måste det därför bero på någon policy...
  Riktlinjer från Vatikanen för handläggning av sexuella övergrepp i kyrkan.
  Vatikanen, Troskongregationen har nu utfärdat riktlinjer och råd till världens biskopar hur de skall handlägga och förebygga sexuella övergrepp i sina stift. De presenterades i dagarna av Troskongregationens prefekt kardinal Levada. Alla världens biskopskonferenser åläggs att utfärda lokala riktlinjer enligt de principer som anges, och detta skall vara klart senast maj 2012 . Vatikanens direktiv kan sammanfattas i följande nio punkter: Sexuella...
  Utredning av sexövergrepp av präster inom Katolska kyrkan i Sverige presenteras idag.
  I våras tillsatte biskop Anders Arborelius en utredning angående sexuella övergrepp av präster i Katolska kyrkan i Sverige. 4 fall har anmälts som gäller övergrepp under tiden 1940-1970. Utredningen publiceras idag, och Biskop Anders Arborelius presenterade den i en intervju på TV4´s Nyhetsmorgon. Utredningen granskar dessa 4 fall, inga ytterligare fall är kända, men biskopen kan inte utesluta att ytterligare fall finns och vill gärna...
  I Vatikanens brev till Irlands biskopar från 1997 framkommer inget nytt.
  Så försöker AP igen göra stora rubriker av dokument man vaskat fram om sexövergreppsskandalerna i Katolska kyrkan. Den kristna tidningen Dagen återspeglar det hela med braskande rubrik . AP är ju den nyhetsbyrå som blivit megafon åt Jeff Anderson , den USA-advokat som försöker göra stora pengar på att driva processer mot Katolska kyrkan för sexövergreppsoffrens räkning. Tidigare braskande rubriker med skandalösa...
  Apostoliskt besök på Irland följer upp övergreppen.
  Så som påven annonserade i mars 2010 i samband med ett herdabrev till Irlands katoliker som tog upp de fruktansvärda övergreppen på barn och unga, kommer Vatikanen att genomföra ett apostoliskt besök hos Irlands Katolska kyrka bestående av en delegation utsedd av påve Benedikt. Delegationen består av kardinalerna Cormac Murphy-O’Connor och Seán O’Malley samt ärkebiskoparna Thomas Collins och Terrence T. Prendergast. Delegationen...
  Belgiska polisen höll biskopar i husarrest 9 timmar och öppnade gravar i katedralen i Malines.
  Under ett möte där Belgiens biskopar var samlade för sin ordinarie månadssammankomst den 24 juni i stiftshögkvarteret i Malines (Mechelen) strax utanför Bryssel stormade den belgiska polisen in och gjorde en husrannsakan och höll biskoparna fångna i byggnaden under 9 timmar. Polisen sökte efter brevväxling mellan personer som sagt sig ha blivit sexuellt utnyttjade och kyrkliga representanter. Polisen beslagtog material som enligt löfte till...
  "Gamla religiösa institutioner med stor makt men med svagt innehåll kan bli ett av Europas framtida problem"
  Signum fortsätter att vara ett viktigt forum för katolsk samhälls- och kulturdialog som når långt utanför den inre katolska kretsen. En av läsarna är DN´s Henrik Berggren som i en ledarartikel idag kommenterar senaste numrets artiklar om sexövergreppsskandalerna. Berggren var nog från början ingen ingående kännare av Katolska kyrkan, men han är en god analytiker, och alteftersom han satt sig in i problematiken har hans...
  Upprop för Katolska kyrkan och biskop Anders
  Sr Veronika OP , katolsk ordenssyster i Rättvik har tagit initiativ till detta upprop som lanserades igår. Redan har närmare etthundra personer skrivit under det: Upprop för katolska kyrkan i pingsttiden 2010 De senaste årens avslöjanden om katolska prästers övergrepp på minderåriga och kyrkligt mörkläggande av vad som försiggått har fyllt oss med bestörtning. Vi katoliker i Sverige hälsar med tillfredsställelse...
  Tillsätt en oberende grupp i stiftet som ger sexövergreppsoffer det första bemötandet!
  I kölvattnet av att dessa problem uppmärksammats i världskyrkan har flera offer för prästers sexövergrepp på minderåriga trätt fram också i Sverige. Från stiftet har vi fått höra att man bedömt berättelserna som trovärdiga, biskopen har träffat flera personer och bett om förlåtelse. Sedan har vi fått höra att man skall utreda fallen grundligt. Egentligen är det inte så bra att...
  Sekretess och öppenhet i Katolska kyrkan i Sverige
  Man kan förstå biskop Anders önskan att regeringen tillsätter en oberoende granskare av Stockholms katolska stifts hantering och utredning av prästers sexuella övergrepp på minderåriga. Katolska kyrkan har fått mycket kritik för sin slutenhet och brist på insyn. Förtroendet från allmänheten, både samhället utanför kyrkan och från många katoliker angående hur interna processer hanteras är...
  Historiska och psykologiska perspektiv på sexövergreppen i kyrkan
  Efter den våg av anspänd uppmärksamhet med ofta osaklig mediauppmärksamhet kring Katolska kyrkan och sexövergreppen är det bra att det kommer fler och fler vetenskapligt inriktade artiklar som ger sakliga bakgrundsperspektiv. En sådan är prof. Yvonne Maria Werners artikel i SvD 26 april där hon utifrån sin gedigna forskning om Katolska kyrkan i Norden under 1800- och första hälften av 1900-talet beskriver några fall hon stött...
  Det finns säkert många som kan berätta mer.
  Att fler nu träder fram och berättar om övergrepp på minderåriga från Katolska präster även i Sverige är inte förvånande. Även om vi fortfarande kan säga att detta är en förhållandevis ovanlig problematik i Katolska kyrkan jämfört med samhället i övrigt, så är det bra att allt kommer fram. Varje fall är ett för mycket, och Katolska kyrkan måste vara en förebild...
  Dubbelmoral i Katolska kyrkan och i samhället.
  Det pågår nu en reningens tid i Katolska kyrkan. Mycket som varit fördolt kommer upp till ytan. Detta är bra. Vi kan inte tänka så att detta skadar Kyrkan, utan det är en rening som är nödvändig för att Kyrkan skall kunna vara det salt och ljus i samhället hon är ämnad att vara. Idag har vi ett reportage i DN om en idag 60-årig kvinna vars mamma hade en sexuell relation med en katolsk präst,ch som också begick...
  Varning för häxjakt - synden men inte syndaren skall bekämpas
  De flesta initierade bedömare håller med om att kardinal Ratzinger/ påve Benedikt XVI har haft en betydligt aktivare roll i att bekämpa sexövergreppen på minderåriga i Katolska kyrkan än hans föregångare Johannes Paulus II. Det påpekar även Ulla Gudmundson, Sveriges ambassadör i Vatikanen, i en mycket bra krönika i Kyrkans tidning . Jag kan även hålla med henne i bedömningen att i kretsen kring påven...
  Kärlekens teologi
  För en del räcker det inte att Katolska kyrkan försöker vara öppen , ta itu med missförhållandena , försöker gottgöra för offren och ber om förnyelse och rening . Det är helt enkelt hela systemet det är fel på, och en del verkar vilja komma åt Katolska kyrkan som sådan. I det syftet drar man sig inte för att torgföra rena lögner. För oss som katoliker är det viktigt att fortsätta...
  Fler poster Nästa sida »