Bengts Blogg

Bengt Malmgren, Läkare och katolik i Stockholm

   Följ mig på Twitter

  Min YouTubekanal

   

   


   

  Senaste poster

  Sökord

  Arkiv

  Community

  Bladdra med sokord

  All Tags » richard williamson (RSS)
  Katolska kyrkan, SSPX och pedofiliproblemen än en gång
  Uppdrag Granskning har än en gång satt SSPX under lupp, och det är ett gediget undersökande journalistiskt arbete man gjort om en sluten organisation som inte så gärna vill stå i fokus för mediernas och offentlighetens intresse. Man får en … Läs mer →
  Benedikt XVI´s interreligiösa möte i Assisi väcker debatt.
  JP II med företrädare för världsreligionerna i Assisi 1986 En diskussion har uppstått i Katolska kyrkan kring påvens initiativ att träffa världsreligionerna i Assisi i oktober (uppföljning av JPII´s möte för 25 år sedan). Många lovordar initiativet, andra är tveksamma men accepterar ändå att B XVI gör rätt bedömning från Roms horisont, SSPX är då som nu helt negativa. Richard...
  Williamson - Benedikt - Bonnier och den kristna trons universalitet.
  Enligt Kath.net har SSPX-biskopen Richard Williamson (han som förnekade Förintelsen) i en kommentar på internet fördömt påven Benedikt XVI´s initiativ att träffa företrädare för världsreligionerna i Assisi i höst såsom en uppföljning av det möte hans företrädare Johannes Paulus II hade 25 år tidigare. Johannes Paulus II kritiserades kraftigt för detta av högerinriktade katoliker, kritiken...
  Mediabilden av påven svänger.
  Medias intresse för Katolska kyrkan och påven börjar så sakta svänga. Under en epok var all publicitet i den sekulära pressen alltigenom negativ. Det fanns förvisso mycket att kritisera: Sexövergreppsskandalerna som briserade som en bomb och som visade sig vara ett problem med långt större diginitet och omfattning inom Katolska kyrkan än vad någon kunde drömma om, SSPX-affären där upphävandet av exkommuniceringen...
  Williamson förnekar sig inte.
  Det har varit ganska tyst sista månaderna kring förhandlingarna mellan Vatikanens troskongregation och SSPX som skulle fortgå genom att man träffas med jämna mellanrum. Nu har det dykt upp en videointervju på internet med Richard Williamson, den SSPX-biskop som uppmärksammades genom att han förnekade Förintelsen. Där för han ett resonemang om att antingen måste Rom omvända sig och acceptera SSPX´ sanning, eller också...
  SSPX-biskopen Richard Williamson och 30% av svenskar under 30 år tror att 11 septemberhändelserna var ett insiderjobb.
  Richard Williamson, SSPX-biskopen som förnekar Förintelsen tillhör också dem som tror att 11 septemberhändelserna i New York var ett insiderjobb . Enligt Kalla faktas rapport tror nästan 30 % av unga svenskar under 30 år att det förhåller sig på det viset. Det finns säkert saker vi inte vet om 11 septemberhändelserna, men som jag förstår är bevisläget mycket magert för de konspirationsteorier som sprids, och vad som är skrämmande i detta fall är hur lättledd den unga befolkningen är för sådana här...
  Den anti-judiska traditionen hos kyrkofäderna
  Tertullianos skrev en traktat med titeln Adversos Judaeos och det är ingen tvekan om att det finns ett antal texter hos kyrkofäderna som uttrycker kritik mot judarna, den s.k. adverson judaeos-traditionen. Anders Gerdmar, forskare inom Nya testamentets exegetik och expert på frågor som rör kristendomens förhållande till judarna, tar upp ämnet på sin blogg . Anders menar att man dels måste ta frågan på allvar, det är allderles...
  Nyckeln till Europas framtid heter Israel.
  Hur kan jag säga så? I fredags kväll talade i S:ta Eugenia katolska kyrka Tomas Sandell, det var inom ramen för en konferens med bönenätverket för Europa som träffades i Stockholm förra veckan . Det är ett ekumeniskt bönenätverk som ber för Europa och som reser runt och träffas i de länder som för tillfället har ordförandeskapet i EU. Fredag - lördag - söndag träffades man i olika kyrkor till...
  Nya uppgifter: Castillon Hoyos nämnde inget om Anders Arborelius i intervjun med SDZ
  Nu kommer nya uppgifter att vissa delar i den tyska översättningen av intervjun med kardinal Castillon Hoyos som presenterades i Süddeutsche Zeitung 2009-09-25 var felaktigt återgivna. Katolsk observatör hävdar att det avsnitt där biskop Anders Arborelius anklagas för att sprida skvaller är felaktigt återgivet. I orginalintervjun nämns inte biskop Arborelius vid namn, inte heller nuntiaturen i Stockholm. Även den provokativa mening där kardinalen säger att det är ett "tyskt misstag" att tro att Förintelsen...
  Mediaregisserad dramaturgi.
  Bästa vänner I spåren av senaste Uppdrag granskning-reportaget om SSPX och Williamson-affären har vi fått ett illustrativt exempel på att media försöker skapa sin egen dramaturgi och och rigga konflikter utan att det egentligen föreligger någon grund. Jag var själv nära att falla offer för denna rubriksättning på ett inlägg för ett par dagar sedan men ändrade mig så fort jag insåg mitt misstag...
  Vem är Richard Williamson?
  Richard Williamson har mot sin vilja blivit en beundrad och hatad världskändis och en bricka i spelet om traditionalism och förnyelse i Katolska kyrkan. Denna fokusering på hans person är olycklig, både för hans egen personliga del och för att det tar bort fokus från det man egentligen borde diskutera när det gäller Katolska kyrkans utveckling idag. Vad driver honom att förneka Förintelsen? Han vill själv inte beteckna sig som...
  Kardinal Castrillon Hoyos fick dokumenten först långt senare.
  I en intervju i Süddeutsche Zeitung förnekar kadinal Castrillon Hoyos att några dokument mottagits från Stockholms katolska stift rörande Richard Williamson under senare delen av 2008. Han fick dem långt senare, efter det att exkommuniceringarna redan hävts. På intervjuarens fråga varför kardinal Castrillon inte stoppade lyftandet av exkommuniceringen av förintelseförnekaren svarar han: " Williamson exkommunicerades på grund...
  Varför skulle öppenhet skada kyrkan?
  Att Uppdrag granskning och liknande program inte alltid bemödar sig om objektivitet utan att man snarare selektivt plockar fram data som stöder det man föresatt sig att visa är väl helt klart. Det är något som alla brukar uppleva som blivit ofördelaktigt beskrivna i sådana program. Det gäller Katolska kyrkan såväl som alla andra företeelser i samhället som granskas. Vi lever i ett öppet demokratiskt samhälle med yttrandefrihet på gott och ont. På gott, därför att alternativet skulle vara censur och...
  Inte så mycket nytt om Williamson-affären i Uppdrag granskning.
  Inte så mycket nya fakta kom fram i Uppdrag gransknings program om Vatikanen, SSPX och Williamsonaffären som inte varit känt förut för den som känner till källmaterialet. Enda nyheten skulle i så fall vara att den apostoliske Nuntien i Stockholm bekräftat för Uppdrag granskning att han fört vidare de uppgifter han fått från Katolska biskopsämbetet i Stockholm till Vatikanen och att han hade talat med kardinal Castrillon Hoyos (chef för Ecclesia Dei och huvudansvarig för kontakterna mellan Vatikanen...
  Högst troligt att kardinal Castrillon Hoyos kände till intervjun med Williamson.
  Var kardinal Castrillon Hoyos den högst anvarige i Vatikanen som kände till uppgifterna om intervjun med Richard Williamson i förväg, innan verkställandet av hävandet av exkomuniceringen av de 4 SSPX-biskoparna? Åtmintone är det detta som i förannoneseringen sägs komma fram i Uppdrag gransknings reportage ikväll. Jag håller det inte för osannolikt att det är på det sättet. Jag tror till och med att det är högst...
  Fler poster Nästa sida »