Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

Bladdra med sokord

Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

  • Abortfrågan i fokus

    I läkartidningen läser vi att det blivit vanlig med selektiv abort av flickfoster i Indien . Man beräknar att mellan 3 och 6 miljoner selektiva könsaborter gjordes i Indien första decenniet av 2000-talet. Sedan man infört allmänt erbjudande av fosterdiagnostik för Downs syndrom aborteras nästan alla med den genetiska varianten i Danmark. Det oroar inte bara socialminister Göran Hägglund, utan också andra som normalt försvarar aborträtten...
  • Att gömma undan det hemska.

    Erwin Bischofberger SJ, Sture Gustafson, Anna Dunér och Glenn Haegerstam, flera av dem knutna till Respekts råd , och de tre förstnämnda redaktörer för boken Den svårlösta konflikten - om den ofödda människan känner tveksamhet inför MRO ´s (Människorätt åt ofödda) metoder att värna om mänskliga rättigheter för den ofödda människan, nämligen att offentligt konkret visa upp resultatet av aborter, söndertrasade foster, via plakat vid demonstrationer och på deras hemsida. Jag förstår dem, också jag ryggar...
  • Vår tids dolda förintelse.

    Det har flera år hetat i Sverige att abortfrågan är en icke-fråga eftersom rätten till fri abort ses som självklar och en ny-etik tycks alltmer etableras hos tongivande sekulariserade kulturradikala grupper, RFSU, gynekolog- och barnmorske-skrået och (nästan) samtliga politiska partier enligt vilken fostrets människovärde är försumbart och abort därmed inte är något etiskt problem. Att många kristna, inkluderande...
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren