Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

Bladdra med sokord

Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

  • Maria lär oss föda fram Jesus i vårt liv.

    F Raniero Cantalamessa, det påvliga hushållets predikant ger predikningar i samband med advent. I sin sista adventbetraktelse reflekterade han över att bereda rum i vårt inre så att Jesus kan födas i vårt hjärta. Han höll sin predikan i närvaro av Benedikt XVI och kardinalerna i påvens stab. Här är några av huvudtankarna i hans predikan: När tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna: Med evangelisten...
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren