Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

Bladdra med sokord

Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

  • Bön och fasta helar Haiti

    Återuppbyggnadsarbetet av Haiti har börjat, men det tar lång tid och fortfarande är många utan tak över huvudet rapporterar DN . Offerviljan har varit stor när det gäller frivillia insatser och Caritas och Läkare utan gränser är några av de många hjälporganisationer som arbetar i området. Den stora svårigheten är att organisera hjälpinsatserna på ett effektivt sätt. Men parallellt med det materiella återuppbyggnadsarbetet måste ske ett andligt helande. Haiti var ett fattigt land sönderslitet av korruption...
  • Haiti: Katastrofens andliga dimension

    Det finns helt klart berättelser i Gamla Testamentet om hur Gud straffar folk och nationer för avgudadyrkan eller orättfärdighet, och en del kristna tycks älska att applicera dessa gammaltestamentliga texter såsom förklaringsmodeller för moderna katastrofer. Nyligen har vi hört en välkänd amerikansk äldre pastor uttala sig om jordbävningen på Haiti. Frågan om varför Gud tillåter det onda i världen har människor...
  • Jordbävningen på Haiti

    En svår naturkatastrof har drabbat Haiti med 50.000 döda och flera millioner drabbade . Hjälp från hela världen håller nu på att mobiliseras, och Caritas internationalis i samverkan med den lokala Caritas-organisationen och Catholic Relief Services , är några av de hjälporganisationer som är på plats. Från USA som är en av de länder som ligger närmast har uttalats en stor vilja att hjälpa både från...
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren