Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

Bladdra med sokord

Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

  • Ekumeniska cirklar

    Jag funderar mycket på vad som händer i den svenska kristenheten just nu. Ekumeniskt upplever jag att ett PARADIGMSIFTE är på gång. Majoriteten av människor som verkligen är engagerade och lever utifrån sin kristna tro upplever att vi, alla kristna är förenade som systrar och bröder i en och samma familj. Borta är den gamla atityden att varje samfund är sig själv nog och att vi i praktiken behandlar de andra som konkurrenter, även om vi pliktskyldigt försökte ha något ekumenisk arrangemang under...
  • Kyrkoledarna och fotfolket i otakt om ekumenisk enhet?

    Officiella beslut om kristen enhet kan aldrig förverkligas om man inte har fotfolket med sig. Ett illustrativt exempel på detta är konciliet i Florens 1439 då biskopar och teologer från ortodoxa och katolska kyrkorna enades om att splittringen upphört och kyrkorna skulle gå samman. Dekret undertecknades, men sedan blev det inget av det hela. Det hela hade inte förankrats hos folket. Bitterheten var för stor, reservationen inför den andra kyrkan var för stor. Beslutet hade förberetts för dåligt och...
  • Kristendomen och kyrkorna har trovärdighetsproblem.

    I vårt media-dominerade samhälle har kyrkan fått nya redskap att nå ut med evangeliet, och självklart skall alla dessa nya kanaler utnyttjas. Kristus är inkarnerad i världen, evangeliet är ämnat för var och en, därför är det givet att det också kan bäras av de kommunikationsmedel som var och en nyttjar. Som någon påpelade , hade profeten Jesaja levat idag skulle han säkert ha haft både mobiltelefon och dator. Dagen skriver i en artikelserie om detta , och man kommenterar ämnet också på ledarplats...
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren