Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

Bladdra med sokord

Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Sorry, but there are no more tags available to filter with.
  • Självprövningens tid är inne också för Pingströrelsen i Sverige

    Pingströrelsen har under 1900-talet varit en vital kraft i kristenheten och den numerärt största frikyrkan i Sverige med många medlemmar som avlagt ett levande kristet vittnesbörd, och på det sociala området har mycktet uträttats inte minst för alkoholberoende genom Levi Pethrus-stiftelsen. På senare år talar man om en stagnation, och att medlemsantalet minskar precis som i andra kyrkor. Det arv Pingströrelsen lyft fram är fortfarande något som är viktigt för kristenheten, och man har fortfarande...
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren