Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

Bladdra med sokord

Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

  • Ny evangelisation - ny ekumenik.

    1975 gav påven Paulus VI ut dokumentet Evangelii Nuntiadi, OM EVANGELIETS FÖRKUNNELSE I DAGENS VÄRLD . I dokumentet fastslås att evangelisation är Kyrkans och varje döpt kristens främsta plikt. Påven Johannes Paulus II lanserade på sin tid begreppet "DEN NYA EVANGELISATIONEN" för att väcka kyrkan ur dess slummer och påminna om att sprida evangeliet är hennes viktigaste uppdrag. Med "ny" avsågs en evangelisation ny till sina metoder, ny i intensitet, ny till sin inriktning. Påven...
  • Kristendomen och kyrkorna har trovärdighetsproblem.

    I vårt media-dominerade samhälle har kyrkan fått nya redskap att nå ut med evangeliet, och självklart skall alla dessa nya kanaler utnyttjas. Kristus är inkarnerad i världen, evangeliet är ämnat för var och en, därför är det givet att det också kan bäras av de kommunikationsmedel som var och en nyttjar. Som någon påpelade , hade profeten Jesaja levat idag skulle han säkert ha haft både mobiltelefon och dator. Dagen skriver i en artikelserie om detta , och man kommenterar ämnet också på ledarplats...
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren