Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

Bladdra med sokord

Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Sorry, but there are no more tags available to filter with.
  • Fallet Polen: Grundinställningen till abort i samhället påverkar aborttalen.

    Det finns en vanlig inställning bland förespråkarna för fri abort som ser ut ungefär så här: Det finns ett givet kvantifierat behov av aborter i populationen av kvinnor i ett land. Denna är opåverkbar av både antiabort-propaganda och lagstiftning. Om en kvinna har behov av att göra abort så förväntas det välövervägt och nödvändigt, och den etiska principen att erkänna hennes beslut, "rätten till sin kropp", väger alltid tyngre än fostrets skyddsvärde i egenskap av ett spirande mänskligt liv. Om kvinnan...
    Sorterad under: ,
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren