Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

Bladdra med sokord

Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

  • Ekumenik gör ont.

    Jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? (Matt 5:44-46). Moder Teresa uttryckte det så: "Ni måste älska till det gör ont". Att älska så länge det inte innebär en uppoffring för oss själva, det är ingen konst. Kärleken sätts på prov när den stöter...
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren