Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
F Cantalamessas predikan vid Långfredagens liturgi i Peterskyrkan fokuserade på självrannsakan, brist på syskonskap inom Katolska kyrkan.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

F Cantalamessas predikan tog sin utgångspunkt i påve Franciskus senaste encyklika om hela mänsklighetens sociala syskonskap, Fratres omnes. Encyklikan fokuserar på hela mänskligheten, inte specifikt på kyrkan, men mot slutet finns några rader som handlar om att för oss kristna … Läs mer

Read the complete post at https://bengtmalmgren.com/2021/04/03/f-cantalamessas-predikan-vid-langfredagens-liturgi-i-peterskyrkan-fokuserade-pa-sjalvrannsakan-brist-pa-syskonskap-inom-katolska-kyrkan/


Posted 2021-4-3 11:27 by Bengts Blogg
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren