Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Temat för påvens nya socialencyklika Fratelli tutti: Hur håller vi samman i en värld som håller på att falla sönder?
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Miljöencyklikan Laudato si som kom 2015 har vi fortfarande i färskt minne och den fick ett brett mottagande långt utanför Katolska kyrkans gränser. Den liksom den nya socialencyklikan Fratelli tutti som betonar allas vårt syskonskap och ansvar för den globala … Läs mer

Read the complete post at https://bengtmalmgren.com/2020/10/05/temat-for-pavens-nya-socialencyklika-fratelli-tutti-hur-haller-vi-samman-i-en-varld-som-haller-pa-att-falla-sonder/


Posted 2020-10-5 16:27 by Bengts Blogg
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren