Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Missförståndet om påvens ?ofelbarhet? och Katolska kyrkans klerikalisering har historiska rötter som sträcker sig till medeltiden.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Som ung reste Erasmus av Rotterdam, samtida med Martin Luther, till Italien för att studera. Där fick han se missförhållanden som försatte honom i chock. Han kom till Bolonga just som staden stod under belägring av självaste påven Julius II. … Läs mer

Read the complete post at https://bengtmalmgren.com/2020/07/06/missforstandet-om-pavens-ofelbarhet-och-katolska-kyrkans-klerikalisering-har-historiska-rotter-som-stracker-sig-till-medeltiden/


Posted 2020-7-6 20:26 by Bengts Blogg
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren