Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Påven och den globala coronapandemin, Jona och Nineve. Att utlysa bön, fasta och botgöring för hela folket.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Folket i Nineve var hedningar utifrån ett judiskt perspektiv. Ändå leder Jonas profetia till att hela staden fastar och gör bot. Bön och bot hör människan till utifrån ett universelltskapelse-perspektiv. Nineveborna behövde inte vara judar och omskära sig för att … Läs mer

Read the complete post at https://bengtmalmgren.com/2020/05/20/paven-och-den-globala-coronapandemin-jona-och-nineve-att-utlysa-bon-fasta-och-botgoring-for-hela-folket/


Posted 2020-5-20 13:59 by Bengts Blogg
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren